De zegen van Abraham

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Gen. 12 vers 3. In Galaten 3 vers 17 en 7-9 vers 28,29 staat: 16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn […]

Lees meer

Volheid van Christus

Wij kinderen van de Vader moeten volwassen zonen en dochters van de Heer worden, geestelijk groeien en de plaats van Sarah innemen, het hemelse Jeruzalem dat vrij is (Gal. 4:26), het nieuwe verbond door geloof en belofte. De wet brengt ons tot Christus (Gal. 3:24) . We moeten ons onderwerpen aan die wet willen we […]

Lees meer

Israël en Juda

Het herstel en de hereniging van het huis Israël en het huis Juda waar het verbond mee gesloten is, is de basisthema van Romeinen 9-11, als we dit in ons achterhoofd houden raken we niet in de war toen ons geleerd werd door degenen die het onderscheid niet begrepen tussen Israël en Juda. Wanneer Paulus […]

Lees meer

Tempelbouw eindtijd

Het is natuurlijk wel triest dat de Joden, samen met vele christelijke zionisten zich voorbereiden op de nieuwe tempel met de dierenoffers in Israël. Ze gaan van het nieuwe verbond weer terug naar het oude verbond. Er zijn veel Christenen die enthousiast worden over het hervatten van de tempel en ondersteunen de Joden hierin om […]

Lees meer

Tweede Exodus

Over de tweede Exodus wordt weinig gesproken in de kerken en wordt weinig of geen rekening mee gehouden. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien dat er nog een grote Tweede Exodus zal zijn, nog groter dan de eerste die er geweest is en deze zal de eerste overtreffen en ver te boven gaan. De […]

Lees meer

Feest der Bazuinen

Nog een korte tijd dan beginnen de najaarsfeesten en de eerste van de drie is het Feest der Bazuinen (zilver trompetten). Het is goed om ons daar in te verdiepen want het weerspiegelt de tweede komst van Jezus/Yeshua, maar is het een waarschuwen voor het komende oordeel over de aarde. Blaas te bazuin op Sion […]

Lees meer