Israëls straftijd

In Ezech.4 staat dat het huis Israël 390 jaar straf krijgt en Juda 40. Vers 4-6 En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun […]

Lees meer

Hiërarchie

Het gaat hier over de orde en gezag van God in de gemeente. De kerk heerst nu over de mensen op wereldse maatstaven in rangen en standen en dat is wat God juist niet wil. In de kerk hoort geen hiërarchie, rangen en standen, hoog of laag. Een hiërarchie is een afdeling, en volgorde van […]

Lees meer

dubbelhartig

“ een mens .. innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen” Een goede vertaling zou ook zijn geweest “een man met twee zielen of dubbele zielen, SV of dubbelhartig is,ongestadig (onstabiel, veranderlijk, wankel) op al zijn wegen”. Jac.1:8 Een mens met twee zielen is een persoon die zijn ziel in tweeën gesplitst […]

Lees meer

Herstel uw altaar

Mensen vragen wel eens, waar is de kracht van God gebleven, en dan vraag ik hen wel eens heb je al je goden en gewijde palen al uit je leven en huis verwijderd. (geestelijke huisreiniging). Ook Israël leed vaak de nederlaag omdat ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer en liepen […]

Lees meer

Karakter en vrucht

God vind ons karakter en geestelijke vrucht belangrijker dan onze geestelijke gaven. Gaven zijn maar tijdelijk maar de vrucht (van de Geest) geeft ons karakter weer en ons karakter is wie we zijn ons aard en wat iemand kenmerkt en dit nemen we mee in de eeuwigheid.Je karakter, je ware aard wie je bent is […]

Lees meer

In geloof uitstappen.

We kennen allemaal wel het verhaal van Petrus uit Matheus 14 waarin hij in geloof over het water liep : En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. 23 En toen Hij de scharen weggezonden had, ging […]

Lees meer

Onderscheiden en oordelen

Onderscheiden van geesten is een belangrijke gave die God aan de gemeente heeft gegeven maar ook één die zeer wordt onderschat en veel wordt veroordeeld.  Er wordt veel met scheve gezichten gezien naar de mensen die alles aan de kaak stellen en ze worden vaak veroordeeld of beschuldigt dat ze oordelen omdat ze de dingen […]

Lees meer

Sterven aan jezelf

Als we door het geloof in Jezus Christus wederom geboren worden dan worden we mede gekruisigd met Christus in zijn dood, het is onze oude vleselijke mens die sterven moet, deze dood in Christus snijdt ons af van al het aardse, vleselijke (wereldse) leven. Deze positie van het gekruisigd zijn met Christus kunnen we in […]

Lees meer

Geest en leven

God wil Geest en Leven, Woord en waarheid, als we alleen met de letter het Woord, de Thora bezig zijn sterven we want de Geest maakt levend en de letter dood.We moeten de stem van Jezus/Jeshua horen die het Leven is en het Leven vloeit uit ons binnenste.Door de Geest weten we en de Heer […]

Lees meer

Menorah of Davidster

De naam MENORAH  betekent : “Het Licht van Jahweh”.     God heeft met Mozes zeer nauwkeurige aanwijzingen gegeven voor het model van de Menorah die in het Heilig van de tabernakel moest worden geplaatst. Hij moest het maken uit gedreven goud, uit één stuk massief gelouterd goud moest het met groot geduld en kunstzin […]

Lees meer

De Liefde

Ja, de Liefde is het hoogste goed en dat is wat ons als wedergeboren kinderen van God ons maakt en verbindt, Zijn liefde, niet de liefde die de wereld ons geeft, de menselijke liefde, maar de Liefde door God in ons harten uitgestort. De geur van deze liefde dringt dwars door de evangeliën heen. Liefde […]

Lees meer

De Eerstelingen

De Eerstelingen zijn maagdelijk en hebben een rein hart voor de Heer. Eerstelingen schieten als eerste op en zijn eerder rijp dan anderen. Zij staan in Christus op, als eersten, net zoals deze sneeuwklokjes. Met een stem als een bazuin roept Hij hen allen om uit de dood weer op te staan .. Ze zijn […]

Lees meer

De grote oogst

Het graan is een beeld van de grote oogst die gerijpt wordt in het veld en die in het Licht van de Zon der gerechtigheid staat om geoogst te worden voor het komende Loofhuttenfeest en er zijn mensen die staan als bomen (een overblijfsel) aan één samen gebundeld tegenover de machten der duisternis, klaar voor […]

Lees meer

IK HEB TEGEN U … !!!

De Izebel (Absalom) geest is vandaag de dag nog steeds een grote bedreiging voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, deze geest manifesteert zich door mensen en misleidt de Gemeente tot hoererij en afgodendienst. De voornaamste eigenschappen zijn, afgoderij, hoererij (overspel) en toverij, verwarring, chaos, leugens en valse profetie, ziekte, afgunst (jaloezie) en een afkeer […]

Lees meer