SHEILA 2

Want ik vertrouw op God – brief 6 Zesde brief aan Sheila.   In dit artikel willen we eens nadenken over de vitale les, die we in tijden van geestelijke depressie kunnen leren. Het heeft alles te maken met de inhoud van een bepaald lied, namelijk: “Staande op de beloften van God.” Als je werkelijk […]

Lees meer

SHEILA 1 (1-5 delen)

Ik wil graag enkele brieven uit het boekje SHEILA, een weg in depressiviteit, van Alan J. Greenbank hier neerzetten ter bemoediging voor mensen die soms een korte maar soms ook langere tijd depressief zijn. Dit is een boekje wat een achttal brieven bevat van een christelijke zielzorger aan een jonge vrouw, die zijn hulp inriep. […]

Lees meer

De SADOK Priesterschap

Sadok betekend: ‘rechtvaardig gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming’ Hij was een Priester naar de orde van Melchisedek zoals ook Jeshua was en stamden van de zelfde geslachtslijn af. 1 Samuël 30 Daarom, luidt het woord van de Here, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor […]

Lees meer

Auguste Piccard ( 1884-1962)

Auguste Piccard ( 1884-1962) was een Zwitsers natuurkundige, uitvinder en ontdekkingsreiziger. Hij was een professor aan de universiteit in Brussel en hij was de eerste die proeven nam in grote hoogte met ballonvluchten om de stratosfeer (de lagen die zich in de dampkring bevinden) te bereiken. Op 27 mei 1931 vertrok een ballon met capsule […]

Lees meer

Tempelslaap

Waarom mensen massaal in hun eigen leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap. Wat is tempelslaap ..!! Tempelslaap is een bepaalde […]

Lees meer

Filadelfia of Laodicea

De Bijbel laat zien vanuit Openbaringen aan de 7 Gemeenten dat er twee groepen van Christenen zijn, de ene wordt bewaard door de verdrukking en de andere niet. Want Paulus zegt in Openb. 1:9 Ik, Johannes uw broeder en deelgenoot in de verdrukking, verteld u hetgeen weldra geschieden moet. Aan de Gemeente van Filadelfia staat […]

Lees meer

Nederland het losgeslagen schip

Nederland zal zijn als een stuurloos losgeslagen schip op zee, overgegeven en overgeleverd aan de machten der duisternis, overmeesterd, meegesleurd als een speelbal door de stormwind. Nederland heeft niet willen luisteren naar Gods stem en gehoord naar Zijn Raad. Het schip zal gebroken worden en zijn zonder roer en zal stranden, maar zal zeker niet […]

Lees meer