Boek der Oprechten

De complete vertaling van de Hebreeuwse
Sefer-Hayasher:
Ada Hill


De eerste Nederlandse vertaling van een oud Hebreeuws geschrift,

waar de Bijbel tweemaal naar verwijst:


Jozua 10 (vers 13) en 2 Samuel 1 (vers 17).

Jozua 10:13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. 2 Samuel 1: 17 En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonatan, 18 En hij gaf bevel, de Judeeers [dit] [lied] [van] de boog te leren; zie, het is geschreven in het Boek des Oprechten.

One thought to “Boek der Oprechten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *