De Eerstelingen

De Eerstelingen zijn maagdelijk en hebben een rein hart voor de Heer. Eerstelingen schieten als eerste op en zijn eerder rijp dan anderen. Zij staan in Christus op, als eersten, net zoals deze sneeuwklokjes. Met een stem als een bazuin roept Hij hen allen om uit de dood weer op te staan .. Ze zijn […]

Lees meer

De eerste opstanding

Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. Openbaringen 20:6 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der […]

Lees meer

rangorde van opstanding

De Bijbel leert dat de oogst drie fasen heeft, maar ook drie opstandingen van het verkrijgen van een verheerlijkt opstandingslichaam, de eerste oogst die wordt binnengehaald zijn de eerstelingen van God en het Lam dat is de gerste-oogst, dan de Gemeente die is de tarwe-oogst, en dan als laatste de druivenoogst. Paulus onderscheid verschillende groepen […]

Lees meer