Chanoeka

Zondag 22 december na zonsondergang begint het Joodse Feest Chanoeka. Ik erken het Chanoeka Feest als een geweldig militaire overwinningsfeest voor de Joden wat ook vooral op geestelijk niveau gevierd wordt en waardoor besloten is dit feest in elke generatie te vieren. Het gaat bij Chanoeka ten eerste niet om de olie en niet om […]

Lees meer

LOOFHUTTENFEEST

Het Loofhuttenfeest, maandag 14 oktober 2019,  het laatste en grote feest (Hebr. Soekot of Sukkot, Soeka betekent: hut) is het feest van de volheid en voltooiing (7) en is een Feest van vreugde en van de laatste oogst, ook wel de inzamelingsfeest genoemd en een Feest op naar de Grote Bruiloft van het Lam en […]

Lees meer

Grote Verzoendag

Grote Verzoendag  woensdag 9 oktober 2019 /  Lev.23:26-32 “De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. Je mag dan geen […]

Lees meer

Feest der Bazuinen

Feest der Bazuinen (zilver trompetten)Blaast de bazuin op SionWord wakker, wees klaar, de Koning komt Jom Teruah 5780 /  30 Sept. – 1 Okt. 2019   Lev.23:23-25 “de Eeuwige sprak tot Mozes:  Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige […]

Lees meer

Eerste en tweede HEMELVAART

Johannes 30:11: ” Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, 12 en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. 13 En zij zeiden tot haar: Vrouw, […]

Lees meer

Jeshua de Eerstelingsgarve

Het beweegoffer beeldt de Levende opgestane en verrezen Heer uit, die naar de hemel ging om daar aan Zijn Vader voorgesteld te worden als Eersteling van de oogst van zielen.Dat binden van die schoof met gerst halmen kon door de priesters alleen maar gebeuren als de gerst daadwerkelijk rijp was.De Messias Jeshua werd ‘afgesneden’ of […]

Lees meer

DAGEN VAN VOORBEREIDING

Wist je dat de grote voorjaarsschoonmaak in de lente dat dit Bijbels was ??Pesach en ongezuurde broden horen bij elkaar, en vroeger was het gewoonte bij ons thuis dat we in de maanden maart/april er dan de grote schoonmaak was, dus eigenlijk komt het vanuit de Bijbelse feesten dat al het gezuurde letterlijk uit huis […]

Lees meer

De grote oogst

Het graan is een beeld van de grote oogst die gerijpt wordt in het veld en die in het Licht van de Zon der gerechtigheid staat om geoogst te worden voor het komende Loofhuttenfeest en er zijn mensen die staan als bomen (een overblijfsel) aan één samen gebundeld tegenover de machten der duisternis, klaar voor […]

Lees meer