Israël Mijn eerstgeboren zoon

Jacob/Israël gaf het eerstgeboorterecht aan JozefJozef was de houder van het eerstgeboorterecht en droeg de naam Israël, de belofte van het deze eerstgeboorterecht was het Zoonschap. Het eerstgeboorterecht was aan Jozef gegeven en dat lezen we in 1 Kron. 5:1-2 waar staat De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël – hij was namelijk de […]

Lees meer

TOT JE DOEL KOMEN

Het Hebreeuwse woord THORA betekent ” onderwijzing, voorschrift, of onderricht”. Het komt het werkwoord ‘jara’ wat betekent “om een pijl in de roos te schieten” of “om het doel te bereiken”.Het woord ‘jara’ wordt ook gebruikt voor de slagregens, die voor Israël de leraar ter gerechtigheid zijn (Joël 2:23)En is het hele woord van Genesis […]

Lees meer

Het Nieuwe Jeruzalem

Spreuken zegt wijsheid verkrijgt kennis en inzicht door overpeinzing en overleggingen. Het Nieuwe Jeruzalem, dat vrij is, is boven, deze is de bruid/vrouw van het Lam, zij is een geestelijke Stad. Deze Stad wordt gevormd door levende stenen, door engelen, eerstgeborenen en geesten van rechtvaardigen (Hebr. 12 v.a. vers 22), allen die geschreven zijn in […]

Lees meer

Bijbelse Kustlanden

De Naam “EUROPA” is van Griekse oorsprong en ontleend aan “Ereva” Dit betekent : Waar het zonlicht in de avond daalt in het westen. Het werelddeel Europa is het continent van de westelijke windstreek en wordt daarom Avondland genoemd.Het werelddeel Europa heeft door zijn grillige vormen en lange kustlijnen verreweg de meeste kilometers zeekust.Vanuit Jeruzalem […]

Lees meer

Juda en Israël

Velen weten het verschil niet tussen de twee huizen Juda (de Joden) en Israël, ook hoe deze beiden huizen los van elkaar hun eigen weg met de Heer gaan, en hun eigen kenmerken en identiteit hebben. De broers van deze beide huizen herkennen elkaar niet meer omdat Israël/Efraim zo verheidenst zijn door de eeuwen heen. […]

Lees meer

Israëls Scheidbrief

Israël was de Here geheiligd. God had hen geplant als een edele druif en volkomen zuiver zaad. Maar ze hebben de bron van levend water verlaten.Israël wist heel goed de weg te vinden net zoals de kerk, het Lichaam van Christus tegenwoordig om minnarijen te zoeken.Israël heeft ontucht gepleegd met vele minnaars, keer op keer […]

Lees meer

De Edele Olijfboom

De Edele olijf beschreven in Romeinen 9 -11 is ten eerste Israël waarin de Gemeente, het Lichaam van Jeshua op ingeënt is en waarin Jeshua zelf de saprijke wortel is, de bron van al het leven. In Jeremia 11 staat in vers 16 over Israël “ Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de […]

Lees meer

Door WATER doop en oordeels VUUR

Als een Joodse vrouw en man gingen trouwen bereidde de vrouw zich de vooravond voor op haar huwelijksdag en daar ondergaat zij een speciale wijdingsbad , een gehele onderdompeling in het waterbad, het ´mikwe` wat betekend  ‘levendig water’. Het heeft een (geestelijke) heiligende en zuiverende werking en wordt de huwelijksgemeenschap op een hoger plan gebracht. […]

Lees meer

Israëls straftijd

In Ezech.4 staat dat het huis Israël 390 jaar straf krijgt en Juda 40. Vers 4-6 En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun […]

Lees meer

SAMENBINDING EN LIEFELIJKHEID

In de Bijbel komt het woord “Samenbinding” en “liefelijkheid” voor in Zacharia 11 vers 7 -14. 7“ en ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd Lieflijkheid, en de andere Samenbinding; zo heb ik de kudde geweid”.“10 Toen heb ik mijn staf Lieflijkheid genomen en die verbroken, tenietdoende mijn verbond, dat ik met […]

Lees meer

Hoor Israël …

Amos 8, 9 Het heil is alleen maar voor dat deel van Juda en Israël dat de Here zoekt, en het afvallige van geheel Israël zal met de heidenen onder gaan, ook al roept het Heere Heere.Er is een valse gerustheid onder Israël en ze beroemen zich op hun afkomst en voorrecht als Israël en […]

Lees meer