De wet van Christus

We zijn uit Egypte getrokken en hebben de wet ontvangen in Sinai, maar wij die Gods Geest ontvangen hebben in het Vernieuwde verbond zijn de Sinai voorbij gegaan en verder getrokken een weg hoger dan Mozes.Hebr 12:18. . . . wij zijn genaderd tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.’ Hebreeën 3 zegt “Want […]

Lees meer

Gods Koninkrijk

Wij zijn burgers van Gods Koninkrijk en wij zijn een Koninklijk priesterschap, een heilige natie en een volk God ten eigendom. Als zonen en dochters van God wil Hij ons door het geloof gehoorzaamheid leren en ons hart overeen laten stemmen met Hem. Jeshua wil ons door Zijn Geest ons tot geestelijk volwassen mensen maken […]

Lees meer

De SADOK Priesterschap

Sadok betekend: ‘rechtvaardig gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming’ Hij was een Priester naar de orde van Melchisedek zoals ook Jeshua was en stamden van de zelfde geslachtslijn af. 1 Samuël 30 Daarom, luidt het woord van de Here, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor […]

Lees meer