Kundalini geest

De Kundalini is een valse geest die zich voor doet als de Heilige Geest. Het zijn de gif zalvingen die ons land verontreinigen en mensen binden en onder de ban brengen. Een valse heilige geest is onze kerken binnengeslopen die ontmaskert moet worden. Mensen trappen er massaal in en is gericht op je zelf, en […]

Lees meer

WORTEL PROBLEEM

Zowel Absalom als Izebel hebben ten diepste een wortel probleem, ze moeten erkennen ( en dat is ook bij een iedereen van ons omdat te onderzoeken), dat er in hun hart bitterheid, wraak, trots en rebellie (weerspannigheid) is gekomen en dat ze een diepliggende hartsprobleem hebben. Om hun pijn te camoufleren gebruiken ze tactieken en […]

Lees meer

IK HEB TEGEN U … !!!

De Izebel (Absalom) geest is vandaag de dag nog steeds een grote bedreiging voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, deze geest manifesteert zich door mensen en misleidt de Gemeente tot hoererij en afgodendienst. De voornaamste eigenschappen zijn, afgoderij, hoererij (overspel) en toverij, verwarring, chaos, leugens en valse profetie, ziekte, afgunst (jaloezie) en een afkeer […]

Lees meer

Een wereld vol narcisme

In een wereld vol narcisten Luistert niemand naar elkaar We delen, pochen, schreeuwen Superieur naar elkaar In een wereld vol narcisten Is nederigheid een vloek Zo drukt ons voorbeeld een stempel Op de volgende generatiegroep In een wereld vol narcisten Verliest genade zijn kracht En liefde van de Vader Is waar de narcist om lacht […]

Lees meer

MANIPULATIE

Manipulatie is een kwaadaardige en vernietigende persoonlijkheidseigenschap die de mogelijkheid in zich heeft liefde te veinzen (huichelen), terwijl de liefde er juist door verhinderd en verwoest wordt. Vele huwelijken, gezinnen en gemeenschappen kunnen hierdoor uiteen vallen. Manipulatie kan worden omschreven als het proberen mensen of omstandigheden te beheersen door misleidende of indirecte middelen. Manipulatie is […]

Lees meer

Profeet of tovenaar

Openbaringen 2:14 “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren “. We lezen hier dat velen zich vasthouden aan de leer van Bileam die Israël een strik […]

Lees meer

Ontmaskeren van profetische toverij

Ontmaskeren van profetische toverij Jeremia vertelt ons over de rebellie die verborgen is in de levens van godslasterlijk profeten en priesters: “Wel heb Ik bij de profeten van Samaria gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden door de Baäl en misleidden mijn volk Israël.” (Jeremia23:13). Het woord “dwaasheid” betekent opereren in rebellie en onverstand. Werkers in […]

Lees meer

Wees een Esther

Koningin Esther was een moedige vrouw. Nadat ze alles te weten kwam van Mordechai wat de plannen van Haman waren en deze haar er op aanstuurde om in te grijpen om het plan van Haman te onthullen en haar volk te redden,  wilde ze Gods erfdeel niet prijs geven en kwam op tegen het kwaad […]

Lees meer

De Achab-Spirit

Er wordt veel gesproken over de geest van Izebel  (en/of Absalom) hoe die gekarakteriseerd word maar eigenlijk nooit over de echtgenoot Achab, wie is hij en wat laat de Bijbel over hem zien. De geest van Achab, is een categorie demon die de Bijbelse figuur van koning Achab bezat. Het is belangrijk om te beseffen […]

Lees meer

Breaking Witchcraft

Izebel wiens naam betekent ‘dolende’ is de dochter van EtBaäl (betekent Baäl is met ons). Dolen is dwalen en rondzwerven, en in verwarring zijn.Dolende betekent hier dat zij met niemand wil delen en absolute alleenheerschappij wil. De werking van de macht van Izebel, wordt ook wel TOVERIJ genoemd, deze werkt met doodsmachten en angsten, met […]

Lees meer

Tempelslaap

Waarom mensen massaal in hun eigen leugens geloven? Als mensen God keer op keer blijven negeren en weiger te luisteren straft Hij ze met een verblinding. Dan kan de waarheid je recht in het gezicht aanstaren, maar toch zie je hem niet. Zij zijn onder een tempelslaap. Wat is tempelslaap ..!! Tempelslaap is een bepaalde […]

Lees meer