Wie overwint

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Openbaring 3:12 NBG51

En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

Openbaring 14:1

Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen; 3 gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God.

Jesaja 62:1-2.

En er kwam een van de zeven engelen, ….., en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Openbaringen 21:9-11.

Hier zien we dus, dat het nieuwe Jeruzalem is geïdentificeerd en bevestigt als de vrouw van het Lam die vervuld is met de volheid van God. Het aardse Jeruzalem is tegen die tijd verdreven, net zoals Hagar zou worden verdreven ( Gal. 4: 25,30). Haar heerlijkheid wordt beschreven als “kristalheldere diamant” om haar te verbinden met Degene die op de troon zit in Openbaring 4:3, die ook “als een diamant gelijk” verscheen . De vrouw van het Lam wordt dus dezelfde heerlijkheid en glorie gegeven als haar Echtgenoot.

De vrouw en de Heilige Stad zijn één. De bruid woont dus niet in de Stad maar de Stad is de bruid zelf, wat bestaat uit Levende stenen, het is de Stad van God waarin Hij Zelf woont. Het Nieuwe Jeruzalem  is de ware tempel van God, want de Here God, de Almachtige is haar tempel en het Lam, die verlicht wordt met Zijn heerlijkheid. Gods troon bevind zich in het Nieuwe Jeruzalem, de Almachtige woont in haar.  Het hele Nieuwe Jeruzalem  zal het Allerheiligste zijn. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Heel deze Stad alles wat zich daar in bevind, bevind zich in heerlijkheid en opstanding, allen die in deze Stad wonen zullen een opstandingslichaam hebben en zullen de Heer dag en nacht dienen, zij zijn de zonen (dochters), de overwinnaars (144 el, zij zijn het die als eerste zullen opstaan), en de Here heeft hen tot een Koninkrijk en tot priesters gemaakt en ze zullen als Koningen heersen op de aarde.

JP

5 gedachten over “Wie overwint”

 1. Beste Jelly,

  Dit klopt exact! Via een Amerikaanse geloof zuster hoorde ik bijna de zelfde boodschap. Het is nog steeds verdrietig dat ‘men’ denkt dat het Aardse Jeruzalem, hier met zijn tempel wordt herbouwt. Onze taak/ plicht is om Het Koninkrijk te verkondigen. De mensen op de nieuwe Wereldmacht en Koningschap te wijzen. Openbaring is duidelijk dat alles veranderd zal worden. Het Koningschap, regering en leiding zal gebeuren uit het nieuwe Jeruzalem wat inderdaad zal komen vanuit de Hemel. Het oude zal voorbij gaan en het Nieuwe zal plaats nemen!

 2. Ik geloof dat die 144,000 uitverkorenen zowel uit mannen als uit vrouwen bestaat.
  Er staat dat deze uitverkoren zich niet met vrouwen verontreinigd hebben en dit is voor veel mensen reden om te denken dat het hier bij dus om 144.000 mannen gaat maar naar mijn mening worden met deze hier genoemde vrouwen Babylon en haar dochters bedoeld.
  Ik zou het eigenlijk nog logischer vinden als het hier bij nu juist om 144.000 vrouwen zou gaan.

  1. In Openbaring 14 vers 4 staat
   4. Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.”

   In de grondtekst staat in vers 4

   “Dit zijn zij die niet besmet waren met [“met” is het woord voor “meta”, wat betekend “te midden van, of in het midden”] vrouwen, want zij zijn maagden ….

   Dus het woordje “met” betekend “Meta” = Grieks voorvoegsel wat betekend “te midden van, in het midden van.”

   Strong’s Number G3326 komt overeen met de Griekse μετά ( meta ).

   Meta betekent dus niet ‘met’ in de betekenis van ‘door’, alsof vrouwen verontreiniging veroorzaken, maar eerder “met” in de betekenis van “te midden van” of “in het midden van.”

   Bv. in Mat. 1 vers 23 staat : “ God met ons”

   Het woordje “met” is “meta”, is Strong’s Number G3326. 

   Wat dus eigenlijk betekend God “te midden van” ons. (en niet “door” ons, zie voorbeeld boven).

   Dus kort gezegd als we de tekst veranderen zoals het werkelijk word bedoeld in de grondtekst, staat er in vers 4 “: ´Dezen zijn het, die onder de vrouwen zich niet verontreinigt hebben, want zij zijn maagden”. En in de Bijbel wordt de term “maagd” eigenlijk nooit op een mannen toegepast, maar het zijn maagdelijke vrouwen die zich niet verontreinigt hebben. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat, deze hebben zich niet verontreinigd met de trouweloze religieuze systemen van de hoer, maar waren in plaats daarvan trouw om uit de godslasteringen en afgoderij en corrupte leer van Mysterie Babylon te komen toen ze geroepen werden om dat te doen. 

   In deze studie over de toename van de zonen Gods tot volheid, heb ik geschreven over Openbaring 7 en 14, de twee groepen van 144.000, zowel vrouwelijk als mannelijk.

   https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/de-toename-van-de-zonen-gods-tot-volheid/

 3. Hallo Jelly…
  Erg mooi en Bijbels uitgelegd. De bruid is zelf het Nieuwe Jeruzalem.

  Ik kan daar alleen maar AMEN op zeggen.

  Vaders zegen om je heen. En lieve groet van mij, Esther.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *