Geestelijk Overspel

Ik heb je liefgehad met eeuwige liefde, mijn liefde zal altijd bij je zijn. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, Ik zal je hecht aan Mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn. (Hos. 2) God is een […]

Lees meer

Menorah of Davidster

De naam MENORAH  betekent : “Het Licht van Jahweh”.     God heeft met Mozes zeer nauwkeurige aanwijzingen gegeven voor het model van de Menorah die in het Heilig van de tabernakel moest worden geplaatst. Hij moest het maken uit gedreven goud, uit één stuk massief gelouterd goud moest het met groot geduld en kunstzin […]

Lees meer