In de dagen van Noach

Wij zijn een uitverkoren geslacht, een Koninklijk Priesterschap (naar de orde van Melchizedek), een Heilige natie, een volk God ten eigendom. We zijn Zijn Zaad, Zijn DNA is in ons, Zijn Naam is in ons geschreven. De Heer zoekt een generatie, een overblijfsel van mensen, die rein en puur zijn. Een generatie die volmaakt en […]

Lees meer

JERUSALEM VS JERUSALEM

Om Gods profetisch woord goed te kunnen begrijpen en te verstaan  zoals het in de Bijbel aangegeven is, moeten we het verschil zien tussen de twee huizen van Israël, het Huis Juda (de Joden) en het huis Israël (de Israëlieten). Velen maken de grote fout om geheel Israël als het Joodse volk aan te duiden […]

Lees meer