Oude Jeruzalem nieuwe Jeruzalem

Voor de intocht van Israël in Kanaän woonden de Jebusieten op de gebergten van Jeruzalem. De Jebusieten werden genoemd als inwoners van Jeruzalem. (Jozua 15:8 ; 18:28) Jeruzalem wordt de stad van Jebus genoemd, en waarschijnlijk zijn ze een vermenging van Amorieten en Hethieten. De Judeeërs en Benjaminieten  waren er niet in geslaagd de Jebusieten […]

Lees meer

Tot wie behoort U

Ik zat aan de oorlog te denken tussen Rusland en Oekraïne, en aan welke kant God wel zou staan en voor wie Hij zou strijden, en hoe wij hierin bijvoorbeeld voorbede zouden kunnen doen om deze oorlog af te wenden zodat er weer vrede komt. De Heer weet de verborgen duistere plannen en doorgrond de […]

Lees meer