De zegen van Abraham

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Gen. 12 vers 3. In Galaten 3 vers 17 en 7-9 vers 28,29 staat: 16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn […]

Lees meer