Alleen door Gods toestemming

Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
2 Tim. 7.

God kan bewust dingen toelaten in ons leven om ons op de proef te stellen. Beproeving is een teken van Gods genade en goedkeuring. Hij beproeft ons omdat Hij onze waarde wil zeker stellen. Maar voor dat satan ons iets aan kan doen moet hij eerst toestemming van God krijgen. Dus alles wat ons overkomt als christen overkomt ons met toestemming van God en tot Zijn doel. Maar in dit alles stelt God wel zijn grenzen tot hoever de satan mag gaan in iemands leven en deze zal de grens niet kunnen overschrijden
We zien dat ook in het boek van Job waar satan toestemming van God krijgt om Job op de proef te stellen om te zien en te weten wat er in zijn hart is en om te zien of hij God ook vaarwel zou zeggen . Job vreesde God en was gehoorzaam en bleef trouw aan Zijn Heer. Het is dan heel bemoedigend ondanks we dat niet begrijpen wat ons overkomt dat de duivel eerst toestemming aan God moet vragen voor hij aan een christen mag komen. Laten we niet angstig zijn, maar alles van God aanvaarden wat er ook gebeurd ook al begrijpen wij het niet. Hij wil in alles wat Hij doet tot zijn doel komen in ons leven en ons tot volmaaktheid brengen en dan mogen we weten dat wat er ook gebeurd er niets zonder Gods toestemming geschied en dat Hij in alles daarbij is.
Job begreep dat God hem aan het testen was, “…Toetste Hij mij’’, zei Job, ,,ik kwam als goud tevoorschijn.’’ (Job 23:10). Daarmee doelt hij op goud dat getest is door vuur. Beproeving haalt ons er altijd sterker uit als wij ons daarin verootmoedigen voor God en Hem vrezen en ootmoedig zullen gehoorzamen.
Laten wij op elke beproeving die de Heer op ons weg brengt op de juiste manier reageren zodat de Heer ons volledige op onze bestemming zal brengen zonder dat wij zullen zondigen en daar als goud zullen uitkomen.

JP

One thought to “Alleen door Gods toestemming”

  1. Hartelijk bedankt voor deze bemoediging. Voor ons als kinderen van één Vader mogen we inderdaad volkomen op hem vertrouwen. Wij bidden dat we in Goosen mogen zijn, dicht bij Hem.
    Maar wat er gebeurd om ons heen is dat de wereld wordt geschud hetgeen ook niet kan uitblijven. Onze Vader roept het volk op om terug te keren naar Hem, door Zijn Zoon Jesjoea. Er is bekering nodig! En ook bij elk van Zijn kinderen om na te gaan of we wel in Zijn wegen wandelen. Euthanesie, abortus, huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, samenwonen en allerlei afgoderij is een normal beeld in de maatschappij geworden en dringt overal de Gemeente binnen.
    Als het goed is worden wij allen als levende stenen opgebouwd tot een Tempel in de Geest waarvan Jesjoea zelf de hoeksteen is en de apostelen en profeten het fundament. In de Thora staat een stukje over stenen die melaats zijn. Waar plekjes op zitten. Die moeten worden gereinigd. Dan komt de priester controleren en indien weer rein, is het oké. Maar indien het uitbreid, dan moeten er zwaardere maatregelen worden getroffen. Indien het niet werkt en het verder gaat, zodat het hele huis verontreinigd wordt, moet het worden afgebroken. Laat het zo ver niet komen! Maar vraag aan Abba Vader door Zijn Woord en door Zijn Geest of er plekjes in ons huis zijn die niet tot Zijn eer zijn, zodat ze gereinigd worden nu het nog kan. Hij verwacht immers een reine bruid voor Zijn Zoon die gereed staat en Hem verwacht. De Bruiloft is mogelijk dichtbij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *