Dankbaar voor de Bijbel

Ik ben onze hemelse Vader zo ontzettend dankbaar voor de Bijbel, Zijn Profetische Woord die als een lamp schijnt op donkere plaatsen, anders zou je zo verward en misleid kunnen worden met alles wat je om je heen hoort en ziet in deze wereld en dat we niet stuurloos zullen zijn en zonder hoop zoals de mensen uit de wereld die Jeshua de Messias en de Bijbel niet kennen, wat zo een leegte en een gemis is en dat alles soms zo zinloos lijkt te zijn, niets om je vast te kunnen houden en om getroost te kunnen worden en om kracht te kunnen ontvangen en moed om door te kunnen gaan.

Je zou wel gek kunnen worden in deze duistere wereld zonder de absolute waarheid uit Zijn Woord wat een anker voor onze ziel is en die gehecht en veilig en vast zit in Jeshua onze Rots, ons toevlucht en onze hoop waar we altijd veilig zijn onder Zijn Goddelijke bescherming. Hij die ons Leidraad is en een licht op ons pad, die ons voorhoede en achterhoede is, de wolk en vuurkolom, God Zelf in ons midden, zodat we de weg kunnen vinden in deze wereld vol verwarring, leugens, chaos en onrecht, verdraaierijen en misleiding.

Jeshua, het Levende Woord is het fundament in ons leven waarop we mogen bouwen en waarin we standvastig mogen staan en houvast mogen hebben. Zo leren we te onderscheiden in alles waar het op aan komt en kunnen we zuiver en onberispelijk zijn, zodat er niets op ons aan valt te merken.

Efeziërs 4 vers 14, 15 zegt Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

JP

3 gedachten over “Dankbaar voor de Bijbel”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *