Gebed en proclamatie voor ons gezinnen (Ps. 91)

Gebed, PROCLAMATIE voor gezin voor Gods bescherming (naar aanleiding van Psalm 91)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, en overnacht in de schaduw van de Almachtige zeggen tot de Here: U bent ons toevlucht en ons vesting, onze God, op wie wij vertrouwen.
Want U bent het die ons redt van de strik van de vogelvangers, en van het net dat wordt gespannen, en aan de pest die dodelijk is.
Met Uw vlerken Heer beschermt U ons, en onder Uw vleugelen vinden wij een toevlucht; Heer Uw trouw is schild en pantser.
Wij hoeven niet bang te zijn voor de gevaren van de nacht of voor de scherpe pijl die overdag op ons aan komt vliegen.
We hoeven ook niet bang te zijn voor de pest, die zich in het duister verspreidt, of voor de vernietiging die in de middag toeslaat.
Al vallen er duizend aan onze zijde, en tienduizend aan onze rechterhand, het onheil zal ons niet treffen.
Alleen met onze ogen zullen we het zien en de vergelding aan de goddelozen.
Want U, o Here, bent onze toevlucht.
Want wij hebben U, de Allerhoogste tot onze woning gemaakt, geen onheil zal ons treffen, en geen plaag zal ons huis naderen;
want U Here zal Uw engelen bevelen, dat zij ons zullen bewaren op al ons wegen; op de handen zullen zij ons dragen, zodat wij onze voeten aan geen steen zullen stoten.
Op leeuw en adder zullen wij treden;
Ja, de jonge leeuw en slang zullen wij onder onze voeten treden.
HEER U zegt, omdat wij U zeer beminnen en liefhebben, U ons zal bevrijden; en dat U ons zal beschutten, omdat wij uw mijn Naam kennen.
U zegt, Roepen jullie Mij aan, Ik zal jullie antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij jullie zijn, Ik zal jullie allen uitredden en tot ere brengen. Ik zal jullie een lang leven geven en mijn redding en grootheid laten zien.

One thought to “Gebed en proclamatie voor ons gezinnen (Ps. 91)”

  1. Dit kwam ik vanochtend in een oudere email:

    n a powerful message delivered in Vancouver in late October, Evangelist Ted Weiland from Nebraska touched on the New York/Washington tragedy, while adding his own perspective. His message centered on the power of God’s invitation for protection in Psalm 91. He alluded to the World War One story of the 91st Brigade, which he believes is true inspiration for all Christians in these troublesome times. For those readers who have not read the story, brief particulars are as follows:

    In his book, “Life Understood,” R.S. Lawson, the late British scientist and engineer, described an account of a British Regiment under the command of a Colonel Whitelesey that served in World War One for more than four years without losing a single man. His 91st Brigade had been engaged in three of the bloodiest battles of WWl., Chateau Thierry, Belle Wood and the Argonne. Mr. Lawson was mystified when he determined that other units of the armed force engaged in these battles suffered up to 90% casualties, yet Colonel Whitelesey’s 91st Brigade did not suffer a single one. When he sought the reason for this remarkable feat, he discovered that the officers and men of the 91st Brigade had memorized and regularly repeated the 91st Psalm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *