omgaan met lijden

Hoe spreek jij over je vrienden als zij diep beproefd worden en intens lijden ? spreek jij juist over hen en over God zodat zij meer zicht op Hem krijgen ? Nadat vrienden verkeerd gesproken hadden over Job (of misschien over jou) leert Job 42 vers 10 ons zien : ‘En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van wat hij bezeten had en ontving hij meer zegeningen dan ooit tevoren. De zegen van voorbede, ondanks hoe ze over je gesproken hebben, is niet alleen voor de ander maar zal ook als dubbele zegen naar ons zelf toekomen. Hoe spreken wij over onze naaste ? hebben ze God beter mogen leren kennen ? Hebben wij juist gesproken ?

Eenmaal zal de maat van beproeving vol zijn, net als bij Job, als wij ons niet blijvend verzetten tegen Gods handelen met ons maar alles onder Zijn leiding ondergaan. En zo ziet God wat er in ons hart is en op wie we ons vertrouwen stellen en of wij trouw zijn en blijven gehoorzamen ook wanneer het niet zo gaat zoals wij het zo graag zouden willen. Dan komt er na volheid van lijden, vernedering en sterven aan je zelf een keer in ons lot en zal er vrijlating komen, verlossing, herstel en genezing. En het beste deel dat komt nog. Dus al ons lijden en beproevingen moeten tot zijn volheid komen willen wij voor de volle en dubbele zegen gaan en we hebben de zekerheid dat we er vlekkeloos uitkomen en in ere worden hersteld en gezegend worden met een dubbele zegen, want je heerlijkheid zal groter worden dan voorheen door de machtige inwoning van Gods Heilige Geest en er zal volheid van kracht zijn en je zult de zelfde dingen doen die Hij ook deed en meer nog dan deze.
Lijden doe je niet alleen, ook al moet je zelf die zware last dragen, want als één lid lijdt lijden andere leden met je mee, en dat mag ook jij ervaren, ook al verandert je situaties nog niet direct, maar je mag getroost en bemoedigt worden in de situatie waarin je staat en dat mag je aannemen. Er kunnen tijden zijn dat we ons soms even van menselijk steun verlaten voelen maar dat doet Hij om te zien wat in je hart is en omdat Hij wil dat jij je tot Hem wendt en bij Hem troost zoekt. Soms worden we teleurgesteld en opstandig omdat we misschien te grote verwachtingen hebben van mensen en die voldoen niet aan onze eisen en dan ben je teleurgesteld maar leer dan je hart voor Jezus te openen en al de geheimen van je hart met Hem te delen en Hem te vertrouwen, weet Hij bewaart je voor vallen en Hij strijdt daarin voor jou. In die zin lijdt je nooit alleen en heeft iedereen zo zijn eigen kruis te dragen maar we mogen wel proberen ieders lijden mee te dragen, eventueel door gebeden en ondersteuning, zodat het lijden verzacht wordt. Maar God belooft dat Hij alle dingen zal mee laten werken ten goede voor hen die Hem liefhebben en God zal ons op een plaats werpen in de diepte waar het soms droog en dor is , een woestijn daar waar je geen mensen tegen komt en waar geen hoop blijkt te zijn waarin Hij ons Zijn ervaringslessen zal leren, en waar Hij zo dicht bij is en als jij het niet meer weet Hij het wel weet en je liefdevol leidt en beschermt onder Zijn vleugelen, want God doet nooit iets om niets maar dan alleen dat we er sterker uit zullen komen en de volle zegen mogen wegdragen zoals Job. We moeten ons volkomen overgeven in Zijn Handen en geloven dat Hij zorgt hoe onze omstandigheden ook zijn, voor God is niets te wonderlijk, zou Hij niet horen ? Geloof dat Hij zorgt in elke omstandigheid ook als wij nog niets zien en geen enkele uitzicht meer hebben. En denk je dat mensen te kort schieten naar je toe, je oordelen of verkeerd over je spreken, zo doen wij niet, maar doe als Job bid voor ze als je een keer in je lot wilt hebben en de dubbele zegen als Job wilt ontvangen die zo een diepe leed heeft moeten doorstaan en staande is gebleven en is blijven geloven in zijn Heer. Ik doe niet onder aan je pijn, aan je lijden of aan je worsteling, maar draag gewoon iets aan, begin te bidden voor je vrienden want de Heer bracht zo een keer in het lot van Job (jou) toen hij voor zijn vrienden gebeden had.

In welke omstandigheden we ook zitten, bid, bid, en er zal een keer komen in je lot, de Heer zal dan voor je strijden en je de dubbele zegen geven.

Dit is wat de Geest tot je zegt ..

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *