Overgave en verbrokenheid

Door Jacob zijn ‘verbrokenheid en overgave’ kwam er een geestelijke doorbraak die de hele richting van Gods volk veranderde.
Die doorbraak kwam toen Jacob uiteindelijk zijn wil aan God uitleverde en losliet wat hem ernstig vasthield.
Het was door deze daad van overgave, dat God bepaalde dat hij niet langer Jacob de manipulator was, maar hij nu was ” Israël “, een vorst die macht had bij God en bij mensen.

God maakte op een zekere dag Zijn goddelijke wil aan Jacob bekend (door openbaring, misschien ook wel aan jou).
Hij zei tegen hem: “Keer terug naar het land uwer vaderen en naar uw maagschap, en Ik zal met u zijn.
Door Jacob te zeggen: “Ik zal met u zijn”, zei God in feite: ”als jij gehoorzaam zult zijn aan het woord dat Ik je geef, dan zal Ik je weldoen en je zegenen .
Ik zal je beschermen en bewaren. Ik zal je er doorheen helpen”.
Jacob begreep dit, hij handelde in gehoorzaamheid aan wat hij wist dat de wil van God was en ging met zijn familie op weg naar “huis”.
Maar toen kwamen de moeilijke omstandigheden, en trok hij zich terug op zijn oude vreesachtige, verdedigende denken.
Hij trok zijn eigen maatregelen om te redden wat hij maar redden kon. (omdat zijn broer Ezau op komst was met 400 man, dit was voor hem een overmacht).
In zijn gedachten had vrees de overhand. Hij kon niet meer vertrouwen op God, door zijn omstandigheden.
Hij kon zichzelf niet langer op bovennatuurlijke wijze door God beschermd zien, onafhankelijk welke vijand er ook aan de horizon verscheen.
Hij zag alleen nog maar moeilijkheden en was verblind door te denken dat alles wat hij had om op te vertrouwen, hijzelf was.
Juist toen Jacob op het punt stond om zijn eigen nederlaag te bewerken door negatieve gedachten en plannen, van eigen maaksel, kwam God op dramatische wijze tussenbeide.
Hij zond een engel, die de hele nacht met hem worstelde, totdat de dag aanbrak.
Opdat punt gebeurde er iets met Jacob dat zijn leven veranderde. Het was een totale verandering in Jacobs positie in wat zijn verhouding met God betrof.
Toen de worsteling begon zag Jacob zichzelf in een toestand van natuurlijke sterkte en kracht.
Maar toen de engel tenslotte zijn dij aanraakte en hem kreupel maakte, kon Jacob niet langer met God strijden vanuit zijn oude positie van natuurlijke kracht.
Hij kon Hem alleen nog maar vasthouden.
Hij kon alleen maar in volkomen afhankelijkheid uitroepen: “Ik laat u niet gaan”.
Dit was het waar God op had gewacht.
En het was Jacobs definitieve overgave van een nieuwe positie van vasthouden aan God en zich volkomen aan Hem toevertrouwen, die God toen in staat stelde om de geestelijke verblinding van zijn ogen weg te nemen en hem zichzelf te laten zien zoals God hem zag …. Vergeven, bevrijd .. vernieuwd, versterkt, en met de positie van een vorst in de geestelijke wereld !
Een vorst bij God en bij mensen.
En met deze overgave en dit vertrouwen aan God kwam Jacobs grootste overwinning.


God wil deze doorbraak in verbrokenheid en overgave ook in jou bewerken.
Hij zal bij tijde ook met jou gaan worstelen, zoals God met Jacob worstelde en wil Hij je maken tot een vorst bij God en bij mensen.
Je omstandigheden moeten tegemoet getreden worden met de gedachten en de wil van God, die aan je denken geschonken zullen worden door de Heilige Geest.
Hij zal je de overwinning geven, maar laat los en geef je over ..
Ik zegt de Heer zal het door je doen .. Ik Zelf ga dit bewerken ..

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *