Overwinnaars

In het boek openbaringen van Jezus aan Johannes aan de zeven gemeenten zijn er bijzondere beloften gegeven, beloningen aan degene die overwinnen.
Aan elke van deze 7 gemeenten staat geschreven .. “Wie overwint … “.
Hieruit blijkt dat vanuit alle gelovigen niet iedereen een overwinnaar is en kan zijn.
Overwinnaars schrikken en deinzen nergens voor terug ook niet voor de Nikolaïeten, de Bileam ’s de Izebels of de Absaloms of Delilah’s en zullen die in de Geest en kracht van Christus weerstaan.
Overwinnaars weten zich een Koninklijk Priesterschap te zijn en hebben zich uit Egypte laten leiden en gaan uit Babel om in te gaan als overwinnaars in het Nieuwe Jeruzalem, in Sion.
Een overwinnaar is iemand die gaat inzien wie de Vader is en wat Zijn wegen zijn.
Een overwinnaar is iemand die in Christus groeit, iemand die in Hem volwassen wordt en die vergeving, gehoorzaamheid en onvoorwaardelijke liefde karakteriseert en in wie zijn hele wezen in overeenstemming met Hem zal zijn en Hem altijd zullen gehoorzamen en volgen daar waar Hij gaat.
De overwinnaars zullen samen met de Getrouwe en Waarachtige vonnis voeren in oorlog en gerechtigheid.
In Obadja 1 vers 21 worden ze “verlossers” genoemd en zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here. Ze zullen worden klaargemaakt om op Gods tijd verlossers te zijn en zullen groeien in de volle kracht en vuur van de Heilige Geest.
De weg van voorbereiding zal geen gemakkelijk weg zijn maar een weg van sterven aan hen zelf, het zal een dodelijk proces zijn van hun oude ik. Ze zullen hun eigen leven niet liefhebben en houden al hun gevoelens en verlangens in de dood.
Een overwinnaar is iemand die weet hoe je onvoorwaardelijk lief hebt en het vermogen om lief te hebben hangt af van het niveau van volwassenheid.
Over het algemeen zijn overwinnaars zij die kunnen vergeven en die de onderste weg willen gaan en de ander uit liefde voor hen uitnemender en hoger achten dan zijzelf.
Jezus zegt er is geen groter liefde dan je leven te geven en in te zetten voor je vrienden.
De Heer zal de overwinnaars die op weg van Zoonschap zijn vaak op de weg van tuchtiging in de woestijn brengen waar ze worden gelouterd door het vuur der beproeving om ze daar te corrigeren en tot volwassenheid te brengen en hen tot volmaaktheid te brengen en het karakter van Christus in hen te vormen zodat ze in en met Hem in recht en gerechtigheid kunnen regeren. Want ook de zonen Gods, de overwinnaars zullen moeten richten met Hem, ze zullen rechtzetten, corrigeren en oordelen.
Vaak voelen de overwinnaars zich niet thuis in de Gemeente en liggen er buiten en worden niet altijd goed begrepen door de gemiddelde kerkgangers. Velen worden door hun broeders gehaat, gelasterd en vernedert en onrechtvaardig behandeld.
Wanneer ze door de woestijn gaan van dorheid en droogte, van stof en hitte en als in een oven gloeiend zijn gemaakt, want het vuur van satan zijn beproeving hoort bij een ieder kind van God en hebben geleert om uit de Geest te leven en te wandelen met de Heer en Zijn stem hebben gehoord zijn ze klaar en volwassen genoeg om verantwoordelijkheid te nemen en zijn ze volwassen en liefdevol genoeg en ook vergevend om anderen in waarheid en liefde te onderwijzen en te delen.
Zo wordt hun geweten en geloof in de woestijn getraind om te zien hoe sterk ze zijn want als ze een zwak geweten hebben kunnen ze gevoeliger zijn en zouden ze sneller verontreinigd kunnen worden door valse leringen en daardoor gemakkelijk anderen kunnen beledigen. Iemand met een zwak geweten zou gaan opstaan en uit protest gaan weggaan en gemeenschappen of groepen van mensen verstoren waardoor ze het respect zullen verliezen vanwege hun houding.
Zij die hun humeur verliezen of zich beledigd of woest en boos voelen verliezen doorgaans het respect van degenen om hen heen.
Het respect kan opnieuw verkregen worden door nederig te zijn en excuus aan te bieden, maar de meeste mensen doen dit niet omdat zij zich in hun woede en boosheid gerechtvaardigd voelen.
Hun geweten zal sterker moeten worden zodat ze zich niet snel beledigt gaan voelen.
De overwinnaars zullen de waarheid in liefde kennen en onderwijzen, ze moeten de waarheid in liefde verkondigen. Als ze dit kunnen zijn ze klaar voor de bediening van Zoonschap want dan beginnen ze te leren de gedachten van God aan de wereld en aan de mensen om hen heen te tonen, niet direct Bijbelse kennis en feiten maar Gods gedachten.
Het is dus niet eerst een vereiste om in kennis te trainen maar in Goddelijke agape liefde.
Als de overwinnaars bitterheid of boosheid koesteren in hun hart zal hen dat diskwalificeren van te behoren bij de overwinnaars. Er moet zuiverheid en reinheid zijn van hart, onvoorwaardelijke liefde en er zal geen leugen in hun mond mogen zijn
Een overwinnaar laat altijd het goede achter om het beste te verkrijgen en onderzoekt het woord niet om de kennis maar om het Woord te worden, want zo zullen ze het karakter van de hemelse Vader en van Jezus hun Heer kunnen weerspiegelen.
Overwinnaars moeten op weg door de woestijn van vergeving. Vergeving zal hen herstellen. Vergeving door het kruis moet een grote aandachtspunt in ons leven hebben en in de pijn van de woestijn leren we vergeving en ons zelf te verliezen en waardig te achten in vergeving. We zullen merken dat het gewicht van de zonde dat op ons was daar afgewenteld wordt en dat we oprecht en zonder schaamte en in goed geweten voor het aangezicht van God mogen wandelen. We zullen daar vrij worden gezet van meningen van anderen. We merken dat de woestijn niet alleen een plaats is waar we vergeving ontvangen maar ook een plaats is waar we vergeving schenken en soms zullen we in ons hart bemerken dat diep in ons ziel bitterheid daar was waar we ons nu op stoten, maar de keuze is aan ons dat we vergeven, echt vergeven vanuit het diepst van ons hart en dat niet zo maar een vergeving uit vriendelijkheid om dat we er vanaf zijn, maar een oprechte vergeving in liefde wat een mens zo intens nodig heeft om in overwinning weer verder te gaan.
Reputatie, eer en positie zal een overwinnaar niets zeggen want ze weten dat dit de wortel is die God als eerst moet verwijderen voor Hij hen leert Hem onderdanig te zijn. Want gehoorzaamheid is belangrijker dan het goede te doen. Ze moeten een volkomen afhankelijkheid aan God leren en weten dat Hij God is en dat het niet van hen afhangt om ons te gebruiken en de Heer hen eigenlijk helemaal niet nodig heeft maar als wij ons nederig opstellen en ons afhankelijkheid van Hem weten zal Hij Zijn heerlijkheid en Zijn werken door ons openbaren en mogen wij met Hem mede arbeiden.


Amen.

JP 20/03/16

One thought to “Overwinnaars”

  1. Een goede test voor onszelf als je iemand werkelijk vergeven hebt is dat als het moment zich voordoet en je de kans krijgt om die persoon pijn te doen en te beschadigen en je doet het dan niet, dan heb je iemand werkelijk vergeven. En wanneer je wraak kan nemen en iemand kan lasteren, maar het dan niet doet omdat iets je hiervan weerhoud, en je doet het dan niet, dan heb je vergeven. Dan heb je het hart en karakter van een overwinnaar. En openbaringen zegt daar is een beloning voor overwinnaars voor diegenen die niet in hun bitterheid, wrok en teleurstelling met kwaad vergelden, net zoals Jozef deed die onrechtvaardig werd behandeld, die niet lasteren en die vergeven, dezen zijn overwinnaars en zullen een zegen van God wegdragen. Zij zullen niet vastgehouden worden maar losgelaten worden, en zullen vrij zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *