Vallen en opstaan

De verlichten (verstandigen) onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangengezet en beroofd. 34 Tijdens hun onderdrukking krijgen ze enige hulp, al zullen velen zich onder valse voorwendselen bij hen aansluiten. 35 Maar ook sommige van de verlichten (verstandigen) komen ten val; mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.  

Dit is een woord voor nu, ook voor deze tijd.

Er zijn vele toegewijde christenen , mensen die het volk veel inzicht geven maar die zeer worden bestreden, zowel in de kerk als er buiten.   Zij worden vervolgd om hun waarheid die mensen niet onder ogen willen zien en velen worden verkeerd begrepen. De meesten denken er goed aan te doen deze mensen te vervolgen en zien niet de motieven die in hun hart zijn en de opdracht die God hen heeft gegeven te doen. Hier staat tijdens de onderdrukking krijgen ze enige (kleine)  hulp. Deze mensen zijn weinig geliefd, worden gesmaad en gelasterd, maar God geeft hen een kleine hulp, enkelingen die hen bemoedigen en die hen helpen en meestrijden. Zij zijn hun tot “troost” en “moet” om door te gaan. Ook zijn er velen die bij de verstandigen aansluiten maar niet met de juiste motieven. Zij die niet de juiste motieven hebben zullen aan het licht komen en vallen. Maar er zijn ook sommigen van deze christenen die ten val komen, waarom … omdat God hen wil louteren, reinigen en zuiveren tot de eindtijd. Hier zien we dat kinderen van God ook verleid kunnen worden en ten val kunnen worden gebracht. Het blijkt hier om een tijdelijke misleiding omdat zij door het vuur van de beproeving gelouterd zullen worden. We zien dat er een strijd in de hemelse gewesten is, God zal toestaan satan in de eindtijd een bepaalde tijd over Gods kinderen te laten heersen, en hen ten val laten komen en hen onder zijn controle te laten brengen. Het is van korte duur. Lucas 22 vs. 31 zegt dat satan verlangd heeft ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik zegt Jezus heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. God kan deze misleiding, deze val toelaten maar dan met een bepaald doel. We moeten waken om niet beïnvloed te worden en heen en weer geslingerd te worden. Kennis van de waarheid is de eerste bescherming tegen misleiding, we moeten inzicht hebben en de geesten beproeven. Wij moeten weten wat uit God komt en wat uit satan komt. Jezus waarschuwde; ” Ziet toe dat niemand u verleide “ De gedachte dat God een gelovige zal beschermen tegen misleiding als deze oprecht en trouw is, is op zichzelf een misleiding. Deze gedacht bewerkt dat men niet op zijn hoede is. De verstandigen komen ten val … jazeker met een reden, God laat het toe met alle gevolgen van dien … zij worden hierdoor gelouterd, gereinigd en gezuiverd, God maakt van hen OVERWINNAARS.

Dit schrijf ik ter bemoediging van hen, die kunnen vallen of die gevallen zijn, zij die gevangen zijn door satans list, of die door het vuur van beproeving gaan .. WEES NIET BEVREEST…  God redt je er uit … bewaar je geloof en zie op Hem … al begrijp je het niet.

God heeft een plan en al lijkt het op een nederlaag het zal een grote overwinning zijn. God zegt: vallen ze je heftig aan dan gaat dat van Mij niet uit maar wie jou aanvalt zal over je vallen. 

JE BENT EEN OVERWINNAAR …

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *