WORTEL PROBLEEM

Zowel Absalom als Izebel hebben ten diepste een wortel probleem, ze moeten erkennen ( en dat is ook bij een iedereen van ons omdat te onderzoeken), dat er in hun hart bitterheid, wraak, trots en rebellie (weerspannigheid) is gekomen en dat ze een diepliggende hartsprobleem hebben.
Om hun pijn te camoufleren gebruiken ze tactieken en manipulatie , list en bedrog om dit te omzeilen. Uiteindelijk glijden ze af in een diepe kuil naar beneden in het moeras en krijgen een harde bittere kritische geest.
Om een wortelprobleem of onkruid houding te herkennen en die te identificeren heeft men een goede geoefende geestelijk onderscheidingsvermogen nodig, om deze houding die uiteindelijk een gevaarlijk onkruid of verkeerd gedrag uitspruit, te onderscheiden.
Je kunt de ingewortelde probleem niet gewoon afsnijden, want de diepe wortel, het diepliggende probleem van het gedrag is nog in de grond en daar is nog niet mee afgerekend. De Heer wacht op een seizoen in hun leven om specifiek met dit probleem af te rekenen om de wortels bloot te leggen en de grond om te ploegen, daarom hebben mensen ook geen verontschuldiging bij God.
De Heer zal een wintertijd van werkeloosheid in de persoon zijn leven brengen waarin hij tot stilzijn wordt gebracht om zijn hart om te ploegen om zodoende het wortelprobleem te onthullen en deze te verwijderen en te zuiveren in zijn louterend vuur.
Tijd van toegeeflijkheid is voorbij want Gods liefde is gestreng en het bracht Jeshua aan het Kruis.
Het is tijd om uit te rukken en neer te halen en te onthullen.
Daarom is het goed om die mensen die God op ons weg brengt die toe te staan om ons onkruidzaadhouding, karakterfouten of wortelproblemen die wij tonen aan ons duidelijk te maken en om uitgespreide wortels te verwijderen voordat ze geheel verstrengeld raken in hun persoonlijkheid en in werk en leven, het proces wordt steeds moeilijker naarmate de persoon langer wacht.
De Heer wil louteren en reinigen, herstellen en genezen, zowel persoonlijk als gemeentelijk in zijn geheel van al die dingen die met Zijn aard en karakter in strijd zijn.
Laat je genezen laat het geestelijk verziekte gebied chirurgisch verwijderen en laat de wond schoonmaken en op de juiste manier dichtgemaakt woorden en geef het tijd om te genezen en te herstellen.
Als wij dit niet toestaan, zal God ons op de bodem van een oceaan van het leven houden en/of zal Hij ons uit onze taak of bediening verwijderen, zoals de schapen van de bokken gescheiden worden, en het kaf van het koren.
Waak voor de valstrikken en voor afglijden in zelfmisleiding zodat je je zelf vernietigt …

JP

One thought to “WORTEL PROBLEEM”

  1. Wat een prachtige artikelen schrijft u! Vooral de artikelen over Izebel raken mij zeer. Hoe denkt u over hertrouwen na een (of meerdere) scheiding(en)? Op dit moment speelt dat bij ons in de gemeente. Gelukkig staat het bestuur een inzegening niet toe, maar veel mensen zeggen dat na overspel hertrouwen wel geoorloofd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *