Boek der Oprechten

De complete vertaling van de Hebreeuwse
Sefer-Hayasher:
Ada Hill


De eerste Nederlandse vertaling van een oud Hebreeuws geschrift,

waar de Bijbel tweemaal naar verwijst:


Jozua 10 (vers 13) en 2 Samuel 1 (vers 17).

Jozua 10:13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. 2 Samuel 1: 17 En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonatan, 18 En hij gaf bevel, de Judeeers [dit] [lied] [van] de boog te leren; zie, het is geschreven in het Boek des Oprechten.

3 gedachten over “Boek der Oprechten”

  1. Beste Matthijs
   Mijn naam is Adriana.A Hill en in het jaar 2000 werd mij door de Centrale bibliotheek meegedeeld dat daar geen nederlandse vertaling van bestond van The Book of Jasher
   . Ik had inmiddels 15 jaar besteed aan het vertalen in modern Nederlands van “The book of Jasher” van Noah & Gould uit 1840 (op eigen initiatief zonder subsidie) Op zoek naar een uitgever kwam ik in contact met de hr. van der Laan van Het Nederlands Israel Boekenfonds. Deze vertelde mij dat hij een vertaling had van v.d. Kolk maar die nooit had uitgegeven. Ik mocht die vertaling lezen. Maar begreep waarom deze vertaling niet werd uitgegeven.
   Ik heb een andere vertaling van The Book of Jasher van Parry in Utah vergeleken met die van Noah & Gould. Bleek identiek. Ik ben naar alle landen gereisd die in dit boek voorkomen. M.u.v. Amasya in Turkije waar ik deze maand hoopt te zijn.Heb zeer veel wetenschappelijk onderzoek verricht. mvg Ada Hill

 1. Dit is NIET de eerste Nederlandse Vertaling. Die was al in mijn bezit in de tachtiger jaren en werd gemaakt en gratis op aanvraag rondgestuurd door C.P. van der Kolk uit Amsterdam. Nog vóór die tijd, eind 70’er jaren ontving ik het eerste Engelse exemplaar “The book of Jasher”, wat een Engelse vertaling is vanuit het Hebreeuws en uitgegeven door M. Noah @ A.S. Gould in 1840 met diverse voorwoorden.
  Sindsdien heb ik dit boek bestudeerd en vergeleken met de BIjbel en ik ben ervan overtuigd dat wij hier met een zeer bijzonder boek te maken hebben – ondanks hfdst. 10 waar ongetwijfeld een verklaring voor is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *