Echad

De Bijbel zegt in “Hoor o’ Israël, de Eeuwige onze God, de Eeuwige is één (Deut.6:4).
God is eeuwig dezelfde en als Hij zegt dat Hij één is .. dan is Hij één.
Met andere woorden: een éénheid voor eeuwig bestaand in een meervoudigheid.
God is een mysterie wat wij mensen soms moeilijk kunnen bevatten.
Er zijn twee Hebreeuwse woorden die gebruikt worden in de Bijbel als éénheid, het woord JACHIED, dat betekent: alleen, ondeelbaar, de enige. Dit is enkelvoudig. Dit wordt niet vaak in de Bijbel gebruikt.
Het andere woord is ECHAD, wat betekent : één, het legt de nadruk op eenheid terwijl de verscheidenheid binnen die éénheid kan worden herkend. Dertien is de numerieke waarde van Echad.
Een voorbeeld hiervan is te geven in Genesis 2:24 : Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen TOT ÉÉN VLEES ZIJN (basar echad) Denk maar eens goed na over de éénheid tussen man en vrouw, terwijl ze 2 persoonlijkheden zijn, zijn ze samen tot één vlees geworden.
Zo ook de mens die bestaat uit geest, ziel en lichaam, maar we zijn één maar … het ene kan niet zonder het ander.
Of b.v. Adam, toen hij werd geschapen naar Gods beeld werd hij geschapen zowel mannelijk als vrouwelijk, deze beide waren in hem, toen God de vrouw schiep trok hij het vrouwelijke uit Adam en het werd man en mannin, maar samen zijn ze weer tot één vlees en zijn ze ECHAD.
God is ECHAD, een deelbare éénheid, Gen. 1:26 zegt “laat ONS mensen maken naar ONS beeld, en zo heeft God de mens geschapen om ECHAD te zijn (en niet JACHIED).

Ik geloof dat God de eeuwige (ECHAD) is een persoonlijke God die ons geschapen heeft en dat Hij zijn wezen heeft geopenbaard aan ons als God de Vader en als Het levende Woord, dat is Jeshua van Nazareth . Het woord was in wezen God maar is voor ons geworden als mens. Het is uit Hem voortgebracht en is uit Hem. Maar ook heeft God zich bekend gemaakt als de Roeach haKodesj, als de Heilige Geest zelf, die een ieder ontvangt die Jeshua aanneemt en daarmee verzegeld wordt. Zo zie je de eenheid van de goddelijkheid. Het deelbare éénheid. Dus als wij die Geest niet hebben hebben we Jeshua ook niet en ook de Vader niet.

2 gedachten over “Echad”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *