Geest en leven

God wil Geest en Leven, Woord en waarheid, als we alleen met de letter het Woord, de Thora bezig zijn sterven we want de Geest maakt levend en de letter dood.
We moeten de stem van Jezus/Jeshua horen die het Leven is en het Leven vloeit uit ons binnenste.
Door de Geest weten we en de Heer leidt ons door ons geweten.
Christen of Messiaans zijn is Leven – het is de Geest binnen in ons – Jeshua leeft onder ons midden en wij hebben de Levende Jeshua in ons.
Doen we aan godsdienst of leeft Jezus in ons. Wij zijn een vat en Jezus wil ons geheel bevatten en leven in en door ons in zijn volheid naar deze verloren wereld om ons heen. Jezus heeft de wet vervuld maar niet afgeschaft en is ons voorgegaan zodat wij in en door de Geest Zijn leven in volheid uit kunnen leven dat wat wij zelf niet bij machte zijn.
Velen maken zich druk om opvattingen, dogma’s, tradities en leerstellingen meer dan om Jezus of de werken door Gods Geest die het ware leven brengen. Het Koninkrijk van God is leven. Woord en Geest moet in balans zijn. Wij maken van alles van wat de Geest zegt vaak dogma’s en leerstellingen en daar komen steeds weer nieuwe stromingen uit.
We hoeven maar voor 1 dag manna te rapen want de volgende dat is het bedorven. De Geest leidt per dag en we kunnen niet aan de vaste spijs beginnen als we niet van de melk af zijn.
Een kind verschilt niet veel van een slaaf zolang hij een zuigeling is, kinderen moeten zich aan allerlei regels houden; afblijven, doe dit, doe dat, voorzichtig, niet doen enz., maar een volwassen iemand leeft niet volgens die voorschriften, hij wordt geleid door de Geest, kennis en vermogen om in elke situatie de juiste beslissing en keuze te nemen.
Dat is leven door de Geest, Gods wetten in ons hart geschreven.
Zijn we nog kinderen die in het vlees leven, dan hebben wij de voorschriften en discipline nodig. Groeien we op naar volwassenheid dan wandelen we door de Geest en weten we wat te doen.
Sommige mensen menen dat we, door over het leven in de Geest te spreken ons op gevaarlijk terrein begeven. Dit hangt dus van ons volwassenheid af of iets gevaarlijk is of niet, en van het onderscheiden van het Woord en van geesten. We moeten streven naar de volle rijpheid, en ons laten leiden door de Geest en leven. Ook al hebben we alle wetten en voorschriften nodig als kind, maar nu leven wij, volwassen geworden naar de wetten in ons hart geschreven door de Geest.
Galaten 3 waarschuwt ons ernstig van wie heeft jullie betoverd zijn jullie begonnen in de Geest toen jullie tot geloof kwamen en eindigen jullie nu in het vlees, in wetten en regels en leerstellingen .
Leef elke dag van alles wat de Heer geeft, maar maak er geen leerstelling van want die bederft, voor elke dag is er nieuwe manna.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *