Henoch wandelde met God

De naam Henoch betekent ‘onderwijzing’, ‘inwijding’ en ‘gezalfde’.
Wandelen is samen rustig en ontspannen naast elkaar lopen in gelijke pas, genietend van elkaars aanwezigheid, momenten van diepe intieme vertrouwde gesprekken over en weer.
Wandelen met God doe je door de Geest want God is Geest als ziende de Onzienlijke.
God wandelt niet met ons maar wij wandelen met Hem.
Henoch was een rechtvaardig man, wiens ogen werden geopend door God en Hij zag visioenen. Hij verstond de Stem van God en hij profeteerde en Judas (14) haalde deze profetie nog aan. Henoch was een profeet van God, en als je profeteert doe je dat door de Geest, want God is Geest.
Henoch ging geheel op in de voorschriften en instructies van de Heer in kennis en inzicht, en wat wijs was.
En de Geest van God was op Henoch, en hij leerde al zijn mensen de wijsheid van God en Zijn wegen, en ze dienden de Heer al de dagen van Henoch, en zij kwamen om naar zijn wijsheid te horen.
‘Wie de Heer aanhangt, is één geest met Hem’ (1 Kor. 6:17).
Henoch wandelde niet onder het Levitische Priesterschap want die was er toen nog niet, maar naar de orde van Melchizedek. Melchizedek is een priester van de allerhoogste God. Hij is Priester en Koning van Salem voor eeuwig, en is Jeshua niet de Koning van Jeruzalem en Koning der gerechtigheid? Gerechtigheid is gehoorzaamheid aan Gods geboden.
In zijn tijd, in de tijd van Henoch was de wet, de Thora onderwijzing er nog niet, die is pas 430 naar Abraham gekomen en er tussen gevoegd (dit zijn de morele, ceremoniële en burgerlijke wetten aan Mozes gegeven) maar God onderwees Henoch zelf.
Toch bijzonder dat naast Gods Geest die op Henoch was, God ook Zijn morele wetten van nature al in Henoch zijn hart had gelegd (en dat ook in elk menselijk hart Rom. 2;14-16) waardoor hij wist hoe te wandelen met God, hoe Hem te dienen en te aanbidden, en God ook zijn hart had besneden waardoor hij door het geloof en vertrouwen hij rechtvaardig was en de Heer welgevallig. Door deze wet in zijn hart geschreven wist hij wat hij moest doen en was zijn leven volkomen in overeenstemming met Gods wil en instructies.
Hoe zullen wij die nu onder het vernieuwde verbond staan, Hij die ons Zijn Woord heeft gegeven, maar die ook Zijn wetten in ons hart heeft geschreven en de Heilige Geest, Zijn Ruach heeft gegeven die in ons binnenste woont niet kunnen wandelen met Hem, Hem dienen en volkomen gehoorzamen. Wij hebben geen enkel excuus want wij hebben het geweten.

Ik wil wandelen als Henoch met God in intimiteit met de Vader en met Zijn Zoon Jeshua, jij ook ?

One thought to “Henoch wandelde met God”

  1. Er zijn drie boeken van Henoch waarvan het tweede en derde boek niet betrouwbaar zijn en uit de occulte esoterische en mystieke literatuur komen en zijn niet door Henoch zelf geschreven maar door rabbijnen die kabbalisten waren en de Talmoed gebruikten .

    De oorspronkelijke taal van het 1ste boek van Henoch is, zoals sommige andere joodse religieuze teksten, deels Aramees, deels Hebreeuws. De inhoud is voor een deel apocalyptisch en bestaat verder uit een hele serie profetieën van Henoch waaronder “Het toekomstige lot van de Goddelozen en de Rechtvaardigen”, “De opstanding van de doden”, “Het gericht over de gevallen engelen”, “De komst van de Messias” en “Het nieuwe Jeruzalem”.

    Judas 14, 15 citeert 1 Henoch 60:8 als “de zevende vanaf Adam” en 1 Henoch 1:9: “Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd.” Mogelijk werd de gedachte in 2 Petrus 2:4 dat de gevallen engelen in Tartaros. = hel, onderwereld) werden geworpen ook aan 1 Henoch ontleend.

    Henoch 3 wordt voor een deel VOORTGEBOUWD OP SPECULATIES die al eerder in het eerste boek van Henoch en het tweede boek van Henoch vermeld staan, dus onbetrouwbaar. Er zijn aanzienlijk grote verschillen in deze drie boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *