Het Amandeltwijgje

Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1:9b-12.


Jeremia ziet een Amandeltwijgje, dus het eerste wat God deed is hem te laten zien, als een ziener. De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel heeft ook de betekenis van waakzaam, oplettend. De amandeltwijgje wordt ook wel `waakboom` genoemd, Hij de Bewaker waakt over Zijn Woord omdat in vervulling te brengen, maar Hij waakt ook over hen die Zijn Woord brengen.

De amandelboom is de eerste boom in het midden oosten die na de winter gaat uitbotten en bloesemen. De NV geeft als vertaling “zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.”, maar we moeten dan niet het Hebreeuwse beeld van de “waakzaamheid” vergeten. En eigenlijk komt dat ‘waken over’ in het Hebreeuws van dezelfde stam als dat ‘wakker zijn, dat spoedige bloeien’.
God waakt erover om zijn woord spoedig tot bloei te laten komen zelfs als alles doods lijkt.


Maar wat zien wij ..?

Jeremia zijn roeping was uitrukken, afbreken, verdelgen en verwoesten om daarna weer te gaan bouwen en te planten. Hij moest dus eerst veel rooien voordat hij weer planten en bouwen kon.
We moeten het kwaad aanspreken in deze tijd, heilige huisjes afbreken en daarna Gods woord met recht planten. Maar is dat ook niet zo in ons eigen leven. Je kan geen onrecht aanspreken als je je eigen leven niet eerst onderzoekt en op orde hebt, en afbreekt dat wat er niet thuis hoort en dat weer op de juiste fundament bouwen op Jezus Christus en Hij die gekruisigd is. Het is sterven aan je zelf en dan weer opstaan. We moeten alert zijn en waakzaam, Gods woord is trouw en Hij zal het tot bloei laten komen als die amandeltak in ons leven die een voorloper is en die bazuint om uit de (geestelijke) dood weer op te staan, en waar Gods Geest Zijn windt blaast over de gedoden opdat ze herleven .. en roept Leef, Leef.
God heeft mensen nodig die in Zijn Naam tegenspreekt, die Zijn woorden durven te spreken om uit te rukken en op te bouwen en is dit geen heen wijzing naar Jezus daar van gezegd werd dat hij tot een val en opstanding voor velen was, het hoort zeker bij Gods bediening voor deze tijd. Jeremia is type van de lijdende knecht Jezus Christus. Door liefde werd hij verteerd en heeft het vuur van Jezus. Heeft dit vuur ook jou verteerd..

Ik vindt Jeremia heel actueel en voor mij persoonlijk ook als een groot voorbeeld voor deze tijd en als je de tijd naast elkaar legt hoef je helemaal niets te vergeestelijken dan is die tijd niets anders dan onze tijd, alleen de bedeling is anders en de profetische bediening voor het NT is anders dan in het oude, dat is het enige verschil. Maar ook is het OT een afschaduw van het NT en kun je gewoon doortrekken naar het hier en nu en ook als voorbeeld nemen. Hij is zo een geweldig voorbeeld want brandt het vuur wat in hem is ook zo in ons binnenste, het echte profetisch NT vuur door de Heilige Geest. En zijn onze gevoelens van ons soms anders dan hem wat de nood van de mens, land of wereld aangaat ? Wij moeten ons net als Jeremia ons op laten branden door Gods vuur, dat ons oude mens verteerd en dat het vuur van Gods Woord laat spreken. Want ook Jezus was gekomen zegende (Luc. 12:49) VUUR ben ik komen werpen op aarde ..” en dan zullen we ons ook helemaal niet vreemd voelen tegenover een persoon zoals Jeremia. Eigenlijk kennen wij nog dieper dan deze profeet, hij kende Jezus niet zoals wij Jezus kennen. Maar als wij de genezende kracht en de opdracht en geloof die ook bij het Christen-zijn hoort dan voelt men zich ook niet vreemd aan Jeremia en zijn Jeremia zijn woorden ook bij ons een weerklank hebben en tot ons spreken en zullen we van hem ook in ons herkennen. Tenminste als dat vuur ook in ons brandt wat de Heer ook in ons hart door de Heilige Geest in ons heeft ontstoken. En wij staan in onze houding toch net zoals Jeremia tegenover ons land, kerk, wereld als hij ? Hoor je de opwek roep niet door Jeremia heen, de nood voor de wereld, het brandend hart voor de verlorene ? Of schamen wij ons tegen over Jeremia die zo vol was van vuur en die diende tegen elke tegenstand in, hebben wij tegenstand ? en zullen wij het lijden ook niet vrezen zoals Jeremia ? Hebben wij ook niet als alles tegenzit soms wraakgevoelens als Jeremia, herken jij je daar niet in, zijn zwakheid en twijfel, hij was gewoon mens, maar ons reageren moet nu anders zijn, omdat wij geheel anders zijn en Christus hebben leren kennen en niet wraakzuchtig zoals ik boven schreef maar in die trant als Jezus “Heer vergeef het hun want zei weten niet wat ze doen”.

Nee, Jeremia is mij een groot voorbeeld als christen en dan kun je zijn leven heel goed op dat van jou toepassen .. en de Heer spreekt …

Jij, Jeremia en jij …., maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’   


JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *