Karakter en vrucht

God vind ons karakter en geestelijke vrucht belangrijker dan onze geestelijke gaven.
Gaven zijn maar tijdelijk maar de vrucht (van de Geest) geeft ons karakter weer en ons karakter is wie we zijn ons aard en wat iemand kenmerkt en dit nemen we mee in de eeuwigheid.
Je karakter, je ware aard wie je bent is nu en hier bepalend voor wie je zal zijn in de eeuwigheid.
Karakter vorming is dus vooral het karakter van Jeshua(Jezus) krijgen en dan is zelfverloochening een heel belangrijk woord en dit betekent sterven aan je zelf en leven door Hem.
Alle omstandigheden dan in ons leven, zelfs het kwade dat ons treft worden door God ingezet om dit doel te bereiken om ons karakter te vormen.
We zullen vernieuwd moeten worden en hervormd worden in ons denken, en de vrucht zal dan de uitwerking daarvan zijn.
Gehoorzaamheid en volkomen toewijding en afhankelijk zijn van de Heer vormen ons karakter.
Wie we werkelijk zijn zal blijken uit de liefde die we hebben en de oprechtheid en ons geduld en verdraagzaamheid, Een ware karakter zal zich kenmerken.
Gaven van de Geest daar in tegen nemen we niet mee in de eeuwigheid, maar de Bijbel leert wel dat je werken je zullen volgen.
Een gave of bediening verandert niet direct wie we zijn ons karakter, maar als iemand trots, onbetrouwbaar en bedrieglijk was voordat hij een gave ontving, dan zal hij het na de gave nog steeds zijn.
Het is de vrucht die laat zien wie iemand is en niet de gave.
We kunnen ons nu nog verschuilen en verbergen achter wie we zijn en de schijn ophouden en elkaar bedriegen, maar straks zullen we elkaar zien zoals we werkelijk zijn en dan zal openbaar worden wie we ten diepste zijn.
Dan zal wat binnen in onze innerlijke mensen is allemaal naar buiten komen, we zullen van binnenuit naar buiten gekeerd worden en niets meer zal verborgen blijven, dan zal de ware vrucht voor een ieder zichtbaar zijn en kunnen we zien in elkaar wat we voor werken voortgebracht hebben, dan zal er recht en gerechtigheid zijn.
We moeten veranderd worden en veranderen is een proces, dat moet groeien en dat kost tijd. We zullen door de Geest der waarheid getransformeerd worden door de waarheid van Christus, ons innerlijk en uiterlijke leven zal altijd in overeenstemming moeten zijn met elkaar en dat is wie we werkelijk zijn en wat een waar en waarachtig leven is.
We moeten denken en spreken, handelen en wandelen in waarheid en zo geheel hervormd worden en dat is wandelen in en door de Geest der Waarheid, en deze waarheid drukt uit wat er in ons hart is en wie we zijn.
Maar we zullen merken dat de gaven de vruchten niet uitsluiten en de vruchten de gaven niet.
Alleen door de gaven kon Jeshua voorzien in de noden van de mensen voor wie Hij was gekomen, en hiermee weerspiegelde Hij direct het karakter van zijn hemelse Vader die Hem gezonden had.
We moeten Jeshua zijn karakter en eigenschappen ontwikkelen, en doen zoals Hij deed, liefhebben, bewogen zijn en uit het hart zorg dragen.

Galaten 5:22-23: De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *