Tekenen aan de hemel

Wat bedoeld de Bijbel met tekenen aan de hemel ..!!

Genesis 1: 14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

In 1 Kronieken 12 zie we b.v. de stam Issachar die heel goed aanvoelde en begrepen de tekenen van de tijden zodat ze wisten welke koers Israël moesten maken. Ook nu in deze tijd zal de Heer mensen brengen die exact kunnen vertellen van uit de hemellichamen wat er geschieden moet zodat hen, Gods Volk niets onverwachts overkwam.

ASTRONOMIE en ASTROLOGIE
het verschil is goed eerst te weten tussen ASTROLOGIE EN ASTRONOMIE

Met Astrologie of sterrenwichelarij gaat men er vanuit dat er een verband bestaat tussen de stand en de bewegingen van de sterren of hemellichamen om het lot van de wereld en van de mens individueel te voorspellen en te bepalen wat uit een verkeerde en satanische bron voortkomt.

Astronomie daarentegen is een sterrenkunde, een wetenschap, die zich bezighoudt met het bestuderen van de hemellichamen. Daarbij kunnen exacte voorzeggingen van zonsverduisteringen, en hemellichamen gedaan worden.

Waar het hier om gaat in deze film of youtube is Astronomie ..

In Mt.2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

Wat was die ster ..!!

Bij de eerste komst van Jezus was een ster een belangrijk teken en een tijdsaanduiding dat kon worden gevolgd. De ster wees op Jezus en kondigde Hem aan. In deze film zien we het teken aan de hemel de ster in Bethlehem die de komst van Jezus aankondigde.

Maar ook bij de wederkomst van Jezus zullen er tekenen aan de hemel zijn waarop we zullen weten wat er geschieden zal, o.a. in Openbaringen 12 wat vooraf gaat, de vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd, en dit met inleiding tot de Bijbelse sterrenkunde en verwijzingen.

In Openbaringen 12 staat vers 1 “ En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

We vinden in de Bijbel namen, zo oud, dat hun betekenis een beetje onduidelijk is. Zoals Ash (een naam nog steeds verbonden met de Grote Beer), Kesiel en Kiemah.Zij komen voor in Job 9: “Die den Wagen (Ash) maakt, den Orion (Kesiel) en het Zevengesternte (Kiemah) en de binnenkameren van het Zuiden” (vs. 9). De N.B.G.-vertaling heeft: “Hij maakt de Beer en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden”.En in Job 38:31 en 32 staat: “Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte (Kiemah) binden, of de strengen des Orions (Kesiel) losmaken? Kunt gij de Mazzaroth (de twaalf tekenen van de Dierenriem) voortbrengen op haar tijd en den Wagen (Ash) met zijn kinderen (lett.: zonen) leiden?” De N.B.G.-vertaling heeft: “Kunt gij de banden der Pleiaden binden of de boeien van de Orion slaken? Doet gij de tekens van de dierenriem te rechter tijd opgaan en bestuurt gij de Beer met zijn jongen?”

Zie verder Jesaja 13:10, “de sterren des hemels en zijn gesternten” (N.B.G.-vertaling: sterrenbeelden) en Amos 5:8, “Die het Zevengesternte en den Orion maakt” (N.B.G.-vertaling: “Hij, Die Pleiaden en Orion heeft gemaakt”).Dan hebben we de termen “Mazzaroth” in Job 38:32 en “Mazzaloth” in 2 Koningen 23:5 (in de Statenvertaling weergegeven met “planeten”; N.B.G.-vertaling heeft “sterrenbeelden”). Het eerste woord (mazzaroth) verwijst naar de twaalf tekenen van de Dierenriem, terwijl het laatste verwijst naar de planeten, of – aannemelijker – de sterrenbeelden zelf..

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *