Volheid van Christus

Wij kinderen van de Vader moeten volwassen zonen en dochters van de Heer worden, geestelijk groeien en de plaats van Sarah innemen, het hemelse Jeruzalem dat vrij is (Gal. 4:26), het nieuwe verbond door geloof en belofte. De wet brengt ons tot Christus (Gal. 3:24) . We moeten ons onderwerpen aan die wet willen we heersen met Hem. De Bruid van Christus zal met Hem in volkomen éénheid heersen en regeren (Openb. 20:6) en heeft gezag. Wanneer we tot volle rijpheid en éénheid met Hem zijn gekomen dan is de wet vervuld en kunnen we tot volheid komen door Zijn volbrachte werk. De wet zal uiteindelijk dan ophouden te bestaan in zijn uiterlijke vorm als een reeks geboden. De wet weerspiegelt het karakter en de natuur van God en omschrijft Zijn wil waarin we gelijkvormig als Hem worden als één wezen. Ons hele leven zal helemaal in overeenstemming moeten zijn met Hem en alles wat Hij doet zullen we ons eigen moeten maken zodat we op Hem zullen gelijken en volkomen verweven met Hem zullen zijn zodat we beginnen te denken en te handelen en te spreken als Hem, Hij die nooit een wet overtreden heeft en altijd ten volle Gods wil heeft gedaan heeft de wet vervuld. Als we op deze plaats komen en volkomen één met Hem zijn, dan zal de wet voorbijgaan, als een reeds geboden ons van buiten opgelegd, want de uiterlijke vorm zal niet langer nodig zijn, we mogen de Heer volkomen vanuit ons binnenste, vanuit ons hart, waarin de wetten zijn geschreven, in alles weerspiegelen, van elk woord in de wet en alles wat gesproken en beschreven is in Gods Woord.

Romeinen 13 :

8. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Galaten 5 : 14 dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

18. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

22. de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Galaten 6 : 2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Wanneer we door de Geest leven en wandelen en de eigenschappen van de Geest weerspiegelen dan komen we niet onder de wet want dan zijn we in overeenstemming met de Heer want er is dan niets wat tegenspreekt. De wet heeft dan geen rechtsmacht over een mens, tenzij hij zondigt, dan is de wet van kracht en leidt ons tot Christus waar de schuld door vergeving van zonde wordt betaald door het Bloed van het Lam.

One thought to “Volheid van Christus”

  1. Gesteld wordt: De wet brengt ons tot Christus (Gal. 3:24) en we moeten ons onderwerpen aan die wet willen we heersen met Hem. Dat vraagt als eerste denk ik toch wat meer inzicht. De volledige tekst: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Paulus zijn boodschap is dat niemand gerechtvaardigd is door de wet. De wet is een tuchtmeester geweest. Paulus stelt vervolgens in vers 25 en 26 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Paulus zag dat de Galaten terug wilden naat het wettische en om die reden schreef hij ze aan. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd?
    De stelling dat we ons moeten onderwerpen aan de Wet is niet wat de Apostel Paulus aangeeft, evenzo om met Hem (Christus Jezus) te willen heersen. De vraag die vooraf gesteld kan worden is: wie zullen met Hem regeren en welke positie heeft de Gemeente van Christus Jezus nadat zij als Zijn Bruid is weggenomen? Dit om in het voetspoor van de Apostel Paulus te blijven. Omdat er een samentrekking wordt gemaakt met Openbaring 20 ver 6 voor de volledigheid de tekst: 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. Hierop kan de vraag gesteld worden, welke positie nemen de gelovigen in Christus Jezus in die tot geloof zijn gekomen tijdens de grote verdrukking? Dit met het gegeven dat Christus Jezus zijn Gemeente ofwel Zijn Bruid eerder (daarvoor) al heeft weggenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *