Chanoeka

Zondag 22 december na zonsondergang begint het Joodse Feest Chanoeka.

Ik erken het Chanoeka Feest als een geweldig militaire overwinningsfeest voor de Joden wat ook vooral op geestelijk niveau gevierd wordt en waardoor besloten is dit feest in elke generatie te vieren. Het gaat bij Chanoeka ten eerste niet om de olie en niet om de lichtjes, maar om het voortbestaan van het Joodse cultuur en hun godsdienst.

Maar ook is het een Feest van her-inwijding van de tweede tempel, een Feest van volkomen toewijding aan God. Het Chanoeka feest is geen goddelijke instelling maar menselijke instelling net zoals het Kerstfeest een menselijke instelling is.

Het is niet direct een Feest (een Moadiem) die de Heer voor ons heeft ingesteld zoals in Leviticus 23 is beschreven, maar deze gebeurtenis wordt beschreven in de apocriefe boeken van Makkabeeën 1 en 2. Het is een acht dagen durende Inwijdingsfeest of Vernieuwingsfeest, maar ook een Feest van het Licht, een Feest van de volheid en vervulling en herstel van Israël wat komende is, het is de volkomen rust ingaan.
Het was een her inwijding voor de eredienst van God, de Tempel moest gereinigd en de Thora in ere hersteld worden, maar er kon geen inwijding zijn zonder het Licht.

In Israël zeggen ze wanneer ze deze dag gedenken van de tempelwijding “Nes gadol haya poh” ,“ een groot wonder heeft hier plaatsgevonden”. Er gaat de ronde dat er geen genoeg zuivere olie was en dat maar voor 1 dag en toen gebeurde daar het wonder van de olie en de Chanoeka die gemaakt is van blik, koper of zilver (dus niet gouden Menorah)  bleef branden en dat voor 8 dagen lang. Dit wonder, deze legende, staat niet beschreven in de Thora of Tenach en in de Nieuwe testament en ook niet in de apocriefe boeken van de Makkabeeën maar in de Babylonische Talmoed en deze zijn rabbinale gedachten en instellingen en overleveringen, dat niet bevestigt kan worden op waarheid en die niet betrouwbaar zijn, en deze Chanoeka lampen worden na Talmoedisch gebruik elke nacht aangestoken. In de Bijbel wordt nergens een 9-armige kandelaar genoemd, alleen de 7 armige Menorah.


Maar dit feest is voor Israël een voorafschaduw voor hetgeen wat nog komen gaat en wanneer de volheid der volken zal zijn ingegaan en Jeshua weer terug komt en Zijn Koningschap zal aanvaarden hier op aarde.
Jeshua is de 8ste dag, de Messias en de zuivere olijfolie die we moeten zoeken om ons te voeden, Hij is de Gezalfde en het Licht voor de volkeren.

Er is voor ons ook een Feest van vernieuwing, omdat wij zelf een Tempel van de Heilige Geest zijn die voortdurend de Vlam, het vuur van Gods Geest in ons hart ontsteekt en brandende houdt, en zo moeten ook wij ons rein bewaren en vrij zijn van heidense smetten en occulte en afgodische invloeden.
Ook moet onze lamp van Gods Geest voortdurend branden, zodat Gods licht in deze duistere wereld zal schijnen.
Ook wij kunnen elkaar tijdens dit feest de wonderen vertellen van wat Jezus in ons leven heeft gedaan, om zo Zijn Licht door een ieder van ons aan een wereld die in de duisternis is naar buiten om ons heen laten stromen. Yeshua zegt Ik ben het licht der wereld, maar ook jullie zijn het Licht der wereld.

2 gedachten over “Chanoeka”

 1. Hebreeuws חָנַךְ H2596 “in gebruik nemen, inwijden, oefenen, leren”; Aramees חֲנֻכָּא H2597 “inwijding”;

  De inwijding van de tweede tempel staat beschreven in het boek Ezra. Uit alles blijkt dat dit de goedkeuring van YHWH had. De inwijding wordt daar ook “ganoeka” genoemd. Let vooral op het laatste vers van onderstaand citaat:

  Ezra 6:16 En de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen verrichtten de inwijding (ganoeka חֲנֻכָּא Strong H2597) van dit huis van God met vreugde.
  17 Zij offerden ter inwijding (ganoeka חֲנֻכָּא Strong H2597) van dit huis van God honderd runderen, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren en als zondoffer voor heel Israël twaalf geitenbokken, naar het aantal stammen van Israël.
  18 En zij stelden priesters aan in hun groepen en Levieten in hun afdelingen, voor de dienst van God in Jeruzalem, overeenkomstig het voorschrift in het boek van Mozes.
  19 De ballingen vierden het Pascha op de veertiende van de eerste maand,
  20 want de priesters en de Levieten hadden zich als één man gereinigd – zij waren allen rein – en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf.
  21 De Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, aten het, en ook al wie zich naar hen toe had afgezonderd vanuit de verontreiniging van de heidenvolken van het land om de HEERE, de God van Israël, te zoeken.
  22 EN ZIJ VIERDEN ZEVEN DAGEN MET BLIJDSCHAP HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN, WANT YHWH HAD HEN VERBLIJD EN HIJ HAD HET HART VAN DE KONING VAN ASSYRIË IN HUN VOORDEEL GEWEND OM HEN TE BEMOEDIGEN BIJ HET WERK AAN HET HUIS VAN GOD, DE GOD VAN ISRAËL.

 2. Vraag : We volgen Jezus/Yeshua na, Hij vierde Inwijdingsfeest

  In Johannes 10 waar geschreven staat over het feest van de inwijding is het goed om de gehele context te lezen waar het over gaat, dat Jezus zegt dat Hij de Goede Herder is, de Deur naar het ware Licht :

  En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
  Johannes 10:22‭-‬27 HSV

  Jezus berispte de Joden omdat ze niet in Hem wilden geloven.
  Hij was zoals het er staat aan het WANDELEN en liep rond in de zuilengang van Salomo en was zoals ik lees zeker niet aan het Feest vieren. Jezus wees op Hem zelf, als hét Ware Licht en Herder.
  Ik lees nergens dat Hij het feest daar vierde.
  Als ik op een plaats kom waar men Kerst viert en waar allerlei kerstbomen staan en ik wandel er doorheen wil nog niet zeggen dat ik Kerst vier, nee .. ik wandel er alleen doorheen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *