DAGEN VAN VOORBEREIDING

Wist je dat de grote voorjaarsschoonmaak in de lente dat dit Bijbels was ??
Pesach en ongezuurde broden horen bij elkaar, en vroeger was het gewoonte bij ons thuis dat we in de maanden maart/april er dan de grote schoonmaak was, dus eigenlijk komt het vanuit de Bijbelse feesten dat al het gezuurde letterlijk uit huis moest, dat was de SCHADUWBEELD maar in Jeshua is de vervulling gekomen.
Maar de Bijbel zegt dat het voor ISRAËL een altoosdurende inzetting is.
Bij het feest van de ongezuurd broden wordt dus een week lang géén brood of gebak gegeten waaraan gist of rijsmiddelen zijn toegevoegd omdat zuurdesem van zonde spreekt. Maar omdat je in de Bijbel leest dat alle gist en zuurdesem ook uit het huis moet worden verwijderd kun je hieruit opmaken dat we eigenlijk in deze tijd beter niks met gist kunnen eten.

Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. 16 Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden.
17 Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting.
18 In de eerste (maand), op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der maand, des avonds. 19 Zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder, die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is. 20 Niets wat gezuurd is, zult gij eten; gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde broden eten.

Exodus 12 :14-20

Wij de gelovigen in Jezus zijn het huis van God, een Tempel van de Heilige Geest. Ons huis, dat ons lichaam is, moet worden leeggemaakt en gereinigd worden van het zuurdesem (van de zonde) en dat kan alleen door de leiding van de Heilige Geest die de zonde in ons openbaar maakt en dit kan verwijderen. We weten dat er in de Messias de vervulling is en dat Hij van ons verlangt dat we een rein hart hebben en in waarheid wandelen voor God (ongezuurd) en de zonde nalaten en afscheiden van het kwaad en heilig leven. Zuurdesem spreekt van zonde en ongezuurde brood is zonder zonde.

Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

1 Kor. 5 :6-8

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *