Grote Verzoendag

Grote Verzoendag donderdag 16 september 2021 / Lev.23:26-32

“De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. Je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, want het is Grote Verzoendag, waarop voor jullie ten overstaan van de HEER, jullie God, de verzoeningsrite zal worden voltrokken.”

Jesaja 1 : 18 “Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”.

Met ‘scharlaken’ of ‘karmozijn’ wordt een kleur bedoeld die lijkt op die van bloed. Op deze plaats in het boek Jesaja toont God de bewoners van Jeruzalem het wonder van vergeving: er is geen zonde die God niet zou kunnen vergeven. God is bereid die oprecht berouw hebben al hun zonden en ongerechtigheid te vergeven ! De Rode draad van verlossing, die wit wast als sneeuw en die wit wordt als witte wol, die dwars door de gehele Bijbel heen loopt en verbind het oude en het vernieuwde verbond,  door het bloed van Jeshua, die ons een compleet verhaal vertelt, het is het Huwelijksverbond met Jeshua, dat ons samen verbind en één maakt.

De Grote Verzoendag is een dag waar onze Grote VERZOENER en verzoening centraal staat. Ze worden de meest ontzagwekkende dagen van het jaar genoemd, de 10 dagen tussen de Feest van Bazuinen en de Grote verzoendag. Jeshua verkondigde bij zijn eerste komst vrijheid en bij zijn tweede komst zal de vervulling van het Jubeljaar plaatsvinden de aarde zal dan verlost worden en in volledige rust komen.

In Hebreeën 7-10 wordt uitgelegd dat Jeshua, onze eeuwige Hogepriester naar de orde van Melchizedek verzoening gebracht heeft, Hij heeft een eenmalig offer gebracht met Zijn eigen bloed, waardoor wij een vrije toegang hebben tot de Vader. In al de voor- en najaarsfeesten staat Jeshua centraal en is Hij het uitgangspunt, Hij is de werkelijkheid van al deze feesten.

Men staat op de drempel van een nieuwe tijd en dat kan alleen door Gods genade. Het is een dag dat op de opstanding volgt, een dag van vasten en van inkeer om zonden te belijden, een dag van zelfonderzoek, rouw en om je te verootmoedigen.  (lev. 23:27). Het is een dag om relaties te herstellen en conflicten tussen mensen op te lossen en onze naaste broeder of zuster te vergeven. Alle beleden zonden worden kwijtgescholden op basis van het vergoten bloed van het Lam. Al het gezuurde (zonde) zal uit ons leven worden verwijderd.

Het offer voor het volk is volbracht door het Bloed van Jeshua, in het Vernieuwde Verbond heeft de Grote Verzoendag zijn vervulling in het werk van Jeshua verkregen en JHWH heeft het offer voor Israël vanaf 30 n. Christus niet meer aangenomen ! Het voorhangsel is gescheurd en de weg tot de Vader is voor een ieder open. Vanuit de Verzoening in Jeshua is ons leven nu een geestelijke eredienst geworden, en mogen wij onze lichamen aan God toe wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. (Rom. 1)

Maar ook weten we dat de twee huizen van Israël, het huis Israël en het huis Juda nog niet verenigt en verzoend zijn met elkaar, er zal een nationaal herstel komen. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal de Heer de Geest der genade en der gebeden uitstorten, er zal een nationale bekering komen. In Zach. 3:9  staat dat de Here op één dag de ongerechtigheid van het land weg zal doen, er zal een nationale vergeving van zonden plaatsvinden en verzoening met Israël en Zijn Messias. Het huis Juda is grotendeels nog zonder de Messias en velen van het huis Israël weten niet eens dat zij Israël zijn.

De Grote Verzoendag staat voor de deur en dan zal het verloste huis van Jacob in een dag herrijzen en zullen allen samen opgaan naar het grote Feest van de Loofhutten.

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *