Het Bijbels Nieuwjaar

Bijbels gezien is ‘het Godsdienstig nieuw jaar’, rond Maart/April, de maand Nissan deze is het hoofd en begin van het jaar, want God heeft Zijn kalender gewijzigd en laat het nieuwe jaar met Pesach beginnen.

In Exodus 12 vers 2 lezen we:
“Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.

Bij het vaststellen van het Bijbelse nieuwe jaar en de voorjaarsfeesten heeft dit ook te maken met de gewassen en de oogsten op het land en de nieuwe maan, want zonder oogst is er ook geen feest. De meeste kalenders houden daar geen rekening mee en zoeken het gemiddelde. Maar iemand die Gods kalender volgt kijkt altijd na de rijping van de eerste gerste-oogst.

Genesis 1:14 zegt “En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing (tekenen om de Feestdagen van de Heer / Moadiem aan te geven) zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.

Het heeft te maken met de maancyclus en deze begint  op die specifieke tijd van het jaar wanneer de zon ervoor zorgt dat gerst groeit. Gerst groeit heel snel in het voorjaar en daarom kijken ze altijd eerst naar de groene oren die volgroeid moeten zijn, en een rijpe gersthalm betekent dat het de maand Nissan (Abib) was, was de gersthalm nog niet rijp dan wordt het een maand uitgesteld en kost het nog een bepaalde tijd om volledig te rijpen en beginnen de Feesten een maand later.

We zien dus dat de maanden allemaal een half jaar schuiven.
De verlossing door het Bloed van het Lam is daarbij het fundament en uitgangspunt en deze zijn exact op de daarvoor Bijbelse kalenderdagen vervuld en dat zal ook bij Zijn wederkomst zijn.
Het begin van de godsdienstig jaar (voorjaarsfeesten) (14de) Nissan verwijst naar de EERSTE komst van Jeshua, het begin van het burgerlijk jaar (najaarsfeesten) Tisjri verwijst naar de TWEEDE komst van Jeshua.

Exodus 34:22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling (oogst) bij de WISSELING DES JAARS.
Dus het Loofhuttenfeest (najaarsfeesten) moet gehouden worden aan het einde van het jaar – dat is de herfst – en bovendien bij de wisseling van het jaar, dus zo dicht mogelijk bij 23 september.
Het Loofhuttenfeest begint met de eerste dag op de herfstequinox (rond 23 september) of zo kort mogelijk daarna.
(Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 20 maart en op of rond 23 september, het Hebreeuwse woord “tequphah”, die meerdere malen in de Bijbel te vinden is (strong conc. H8622) (zie link onder strongs) komt hier mee overeen.

Exodus 23:16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.

Hier staat een aanwijzing wanneer het feest der inzameling, dat is het Loofhuttenfeest, moet worden gevierd: aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.
Zodra de oogst van de vruchten is binnengehaald, moet het Loofhuttenfeest gevierd worden.
Dus bij Loofhuttenfeest wanneer de gehele oogst (van mensen) binnen wordt gehaald, is het het einde van het jaar (van een seizoen).

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *