LOOFHUTTENFEEST

Het Loofhuttenfeest

Zaterdag 3 oktober 2020 is het de eerste dag van het loofhuttenfeest en deze duurt tot vrijdag 9 oktober 2020.

Het laatste en grote feest (Hebr. Soekot of Sukkot, Soeka betekent: hut) is het feest van de volheid en voltooiing (7) en is een Feest van vreugde en van de laatste oogst, ook wel de inzamelingsfeest genoemd en een Feest op naar de Grote Bruiloft van het Lam en waarin JHWH in Jeshua de relatie met Zijn Volk Israël hersteld en alle volken bijeenbrengt en waarin de ontmoeting met de Bruid en Bruidegom in het Loofhut/bruidsvertrek zal zijn.
Het is de vreugde van het bruiloftsfeest, de volheid van onze eenwording met Hem.
Het Loofhuttenfeest duurt zoals gezegd 7 dagen en gedurende dit Feest denken de Israëlieten terug aan de periode van 40 jaar dat ze onder leiding van Mozes en onder bescherming van God hebben rondgezworven in de woestijn. In deze periode verbleven ze in (loof) hutten, dus hutten van takken en (palm)bladeren en de tabernakel was de loofhut of tent van God.
Alle feesten lopen uit op dit slotfeest, Gods heilsplan zal dan, gedurende dit inzamelingsfeest, zijn vervulling krijgen.
Het Loofhuttenfeest duurt zoals gezegd 7 dagen en werd gevolgd door een achtste dag. Op de achtste dag ging men bidden om de (late) regen voor het komende seizoen. Regen is een teken van Gods zegen en spreekt van verfrissing en vernieuwing.
Maar ook op de achtste dag stond Jezus op en riep zeggende, “Indien iemand dorst heeft, Hij kome tot Mij en drinke ! Wie in Mij gelooft gelijk de Schrift zegt stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Joh, 7:37,38).
Maar op deze achtste dag was ook na een volkomen reiniging een speciale plechtigheid die bekroond werd met Gods Heerlijkheid, en zal er een krachtige uitstorting zijn van de volheid van Gods Geest en op deze dag zullen de eersten hun onsterfelijkheid aan doen. Het spreekt van een nieuw begin en wijst ook op de periode van de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
In de toekomst, als de Messias Jeshua vanuit Jeruzalem zal regeren op aarde, en wanneer het de tijd van de wederoprichting van alle dingen aangebroken zal zijn, zullen alle volken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem. Zacharia 14:16 ‘Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der Heerscharen en het Loofhuttenfeest vieren.’
Nu al zien we tijdens het Loofhuttenfeest veel Joden (het huis Juda) en Christenen (het huis Israël) optrekken naar Jeruzalem om daar gezamenlijk het Loofhuttenfeest te vieren, in de toekomst zal dit feest zijn volledige vervulling krijgen.

Psalm 118:25-26 Save us, we pray, O LORD! O LORD, we pray, give us success! Blessed is he who comes in the name of the LORD! We bless you from the house of the LORD.

“And (the shepherds) came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a Sukkah Lukas 2:16

Het Hebreeuwse woord voor stal is ook “sukkah”, zowel gebruikt voor stal als voor tabernakel, vandaar de naam van het feest: “Soekot”, tabernakel. Chaq sameach Sukkot, ik wens een ieder een vreugdevolle en gezegende loofhuttentijd!

JP

2 gedachten over “LOOFHUTTENFEEST”

  1. Volle maan is op 1 oktober om 23.50 uur. Dat houdt in, dat op de dag van 2 oktober het de eerste dag is van het loofhuttenfeest. Misschien een aanvulling op de Bijbelse kalender (jesaja 66:23) + psalm 81:3

  2. “And (the shepherds) came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a Sukkah” Lukas 2:16

    Het Hebreeuwse woord voor stal is ook “sukkah”, zowel gebruikt voor stal als voor tabernakel, vandaar de naam van het feest: “Soekot”, tabernakel.

    Onze voorstelling van een stal zal weinig te maken hebben met hoe het er rond Jesjoea’s geboorte aan toe ging. Duidelijk is dat Hij in een armetierig onderkomen ter wereld kwam. Een tent/hut achtig bouwael ligt inderdaad meer voor de hand dan een degelijke stal.

    Overigens wordt dit tekstgedeelte ook wel aangehaald om te ‘bewijzen’ dat Jesjoea tijdens Soekot geboren zou zijn. Vooraf: De Bijbel vertelt het ons niet rechtstreeks, dus waarschijnlijk is het niet belangrijk dat we dit precies weten… Wat tegen Soekot in te brengen is: 1. In deze tijd van het jaar zijn (ook nu nog) weinig of geen kuddes meer op het veld. 2. Soekot is een opgangsfeest naar Jeruzalem. Als Romeinse overheerser zou je wel erg dom zijn juist in die periode de halve bevolking naar hun geboorteplaats te sturen, veelal dus juist NIET in Jeruzalem. Dan is een volkswoede/opstand bijna verzekerd. 3. Juist de voorjaarsfeesten getuigen van de komst van de Messias. ‘logischer’ zou zijn een geboorte tijdens één van die feesten. Maar zoals ik al zei, we weten het niet. Alleen kunnen we wel redelijk zeker zijn dat het niet op 25 december – midden in de winter – was.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *