PINKSTERFEEST, SHAVUOT OF WEKENFEEST

Vijftig dagen, nadat het beweegoffer (gerst) werd aangeboden tijdens het feest van de ongezuurde broden, zeven weken na het Pesachfeest, volgt het Wekenfeest of Shavuot, {chag hashávoe’ot}, op 6 (en 7) Siwan, 9 en10 Juni 2019. In Israël duurt het feest één dag, daarbuiten twee.
Shavuot is één van de drie feesten die in Jeruzalem in de Tempel werden gevierd. Het is een feest met een dubbele betekenis:

OOGSTFEEST
Het Feest van de Eerstelingen, omdat op dit feest in het voorjaar de eerste oogst, gerst, van het land was binnengehaald. Op Shavuot begon de oogst van tarwe, het belangrijkste voedsel voor de mensen in die tijd.
Als teken van dank bracht men het beste van de eerste vruchten van het land naar de Tempel (Exodus 23:19a). Daarvoor verzamelden in Bijbelse tijden de Joden uit de dorpen van het platteland zich op centrale plaatsen om vandaar samen op te trekken naar Jeruzalem.
‘Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, de eerste vruchten van de tarweoogst’ (Exodus 34:22 HSV).
‘Uit uw woongebieden moet u TWEE BRODEN meebrengen, een beweegoffer’ (Leviticus 23:17 HSV). Het zijn eerstelingen voor de HERE.

FEEST VAN HET HUWELIJKS-VERBOND EN WETGEVING
Precies zeven weken na Pesach – de uittocht uit Egypte – verzamelden de Israëlieten zich aan de voet van de berg Sinai, waar God een huwelijks-verbond met hen sloot en hen de Tien Geboden gaf. In de Joodse opvatting zijn de Tien Woorden symbolisch voor de gehele Torah, vandaar dat het feest ook MattanTorah, de gift van de Torah, genoemd wordt.

PINKSTERFEEST
Shavuot is de basis van het Christelijke Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige Geest die als onderpand van ons erfenis in ons hart is gegeven. Gods wet wordt in ons binnenste gelegd en in ons harten geschreven. Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord pentèkostè, dat 50 betekent. Op die manier werd het Wekenfeest al aangeduid toen het Grieks steeds meer de normale omgangstaal werd vanaf ongeveer de tweede eeuw voor Christus.
De betekenis van het Pinksterfeest als oogstfeest wordt in de kerk betrokken op de geestelijke invulling van de oogst, die vanaf het Pinksterfeest wordt binnengehaald voor Christus. De eerste discipelen worden geoogst, de eerstelingen van de grote oogst die voor Christus gewonnen zal worden, wordt op het feest van de eerstelingen zichtbaar.

Opmerkelijk zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Verbondsluiting en Pinksterfeest:

– de Wet gegrift in twee stenen tafelen – de Wet gegrift in de harten van mensen.
– geluid van donder en bazuinen – geluid als van een geweldige windvlaag.
– bliksemstralen – tongen als van vuur werden gezien, die zich verdeelden
– bij de Verbondsluiting bestond afstand – bij Pinksteren is de afstand weg en is een nieuwe band met God mogelijk.

Het volgende na Pinksteren toen wij tot levend geloof kwamen en verzegeld werden me de Heilige Geest, was dit het begin van ons onderpand en voorschot van ons erfenis, wat Hij tot volheid zal uitwerken en tot volle wasdom van Christus zal brengen. Een onderpand houdt in dat er een tijd van volledige vervulling van de belofte en erfenis geschonken zal worden en dat op latere tijdstip. Maar op de volheid van Gods tijd en timing, de 1 ste opstanding van de Eerstelingen zijn bij de 7de bazuin die opgewekt zullen worden, de verlossing die ons ten deel zal vallen, waarin we de volheid van Zijn Geest zullen ervaren in een verheerlijkt lichaam, en terug zullen keren met Christus naar de aarde om te regeren met Hem. Zij zullen Priesters van God zijn en van Christus en zij zullen met Hem als koningen heersen duizendjaren lang.

Chag Shavuot Sameach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *