Efraim Mijn troetelkind

20 Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon,
is hij voor Mij niet een lievelingskind?
Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek,
denk Ik nog voortdurend aan hem.
Daarom is Mijn binnenste onrustig,
Ik zal Mij zeker over hem ontfermen,
spreekt de HEERE.

21 Richt u merktekens op,
zet u wegwijzers neer.
Richt uw hart op de gebaande weg,
de weg die u bent gegaan.
Keer terug, maagd Israël,
keer terug naar deze steden van u.

Jeremia 31

De Noordelijke gelegen TIEN STAMMEN, (Afkerigheid Israël die ter oorzake van haar echtbreuk verstoten en met een scheidbrief zijn weggezonden Jer. 3:8) heten dan: huis van Israël (Jer. 31:31), huis van Jozef of kortweg: EFRAIM (Amos: 6:6; Ps. 80:2; Hos. 4:17; 5:3,5,9,11-14 enz. enz.) Dit zijn GEEN Joden maar Israëlieten.
Efraïm in de vreemde geboren uit het huwelijk van Jozef met Asnot,
de dochter van de Egyptische priester uit On, draagt een profetische naam.
Efraïm heeft met vruchtbaarheid te maken, zoals Jozef zei bij de geboorte:“God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende” (Gen. 41:52).
Eeuwen later zal een groot deel van de 10 STAMMEN VAN ISRAËL in ballingschap uitgroeien tot ‘een volheid van volken’, ‘als het stof der aarde, als de sterren des hemels, als zand aan de oever der Zee. (Gen. 22:17).

Ze zijn verborgen als een schat in de aarde maar God is hen zeker niet vergeten.

One thought to “Efraim Mijn troetelkind”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *