TOT JE DOEL KOMEN

Het Hebreeuwse woord THORA betekent ” onderwijzing, voorschrift, of onderricht”. Het komt het werkwoord ‘jara’ wat betekent “om een pijl in de roos te schieten” of “om het doel te bereiken”.
Het woord ‘jara’ wordt ook gebruikt voor de slagregens, die voor Israël de leraar ter gerechtigheid zijn (Joël 2:23)
En is het hele woord van Genesis tot Openbaringen niet Gods onderwijzing en onderricht ?

Want stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking, Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet. (bevestigen is bekrachtigen, vastmaken, instemmen, beamen) Romeinen 3:31.

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
Johannes 14:21‭, ‬23

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *