Wanneer ben je officieel Joods.

Er wordt geleerd dat je officieel Joods bent als je moeder Joods is en dit wordt doorgegeven door de vrouwelijke bloedlijn van de generaties .. maar is dat wel zo .. Jezus is verwekt door de Heilige Geest maar Jezus werd niet naar het bloed automatisch een Jood, (dan alleen naar het vlees) hoe zit dit nu werkelijk ?!


Jezus was verwekt door de Heilige Geest en was zondeloos, dus kon ook geen bloed krijgen van de moeder, want de ziel van het vlees is in het bloed.
De Bijbel leert heel duidelijk dat Jezus verwekt werd in de schoot van een Joodse vrouw door het werk van de Heilige Geest en dat is beslist niet door medewerking van de man Jozef.
Jezus was een mens zonder zonde terwijl vanaf Adam alle mensen geboren worden met Adams zondige natuur en onderworpen aan de vloek en de eeuwige dood, Jezus was zonder zonde en daarom niet onderworpen aan de dood. Jezus had niet Adams zondige natuur geërfd.
De zonde word dus niet overgebracht door het vlees maar door het bloed.
Jezus was niet uit het bloed van de mens. Zo heeft God op een wondere manier bewerkt dat Jezus naar het vlees volkomen mens was en toch niet het zondige bloed van een zondig mens had. Dat was het gevolg van de maagdelijke geboorte.
Maar wat is dan de oorsprong van het bloed.
Men weet nu met zekerheid, dat het bloed, dat door de aderen stroomt niet afkomstig is van de moeder, maar in het lichaam van de vrucht zelf geproduceerd wordt, nadat het eicel in aanraking is gekomen met het mannelijk sperma.
Een niet bevrucht ei kan nooit bloed voortbrengen omdat het ei de essentiële delen voor de productie van bloed mist. Alleen nadat het mannelijke element het ei is binnengedrongen, kan het bloed zich ontwikkelen.
Het mannelijke element heeft leven toegevoegd aan het ei. Leven zit in het bloed overeenkomstig de Schrift, want Mozes zegt: want de ziel (engels: het leven) van het vlees is in het bloed.
Omdat er geen leven in het ei is, totdat het mannelijke sperma zich ermee verenigt, en het leven in het bloed is, volgt hieruit, dat het mannelijke sperma de bron van het leven is, de zetel van het leven, denk daar maar eens goed over na.
Dus, geen bloed van de moeder, dit is een wetenschappelijk gegeven.
De moeder brengt de foetus voort met de voedzame elementen voor de opbouw van dat kleine lichaampje in de verborgenheid van haar schoot. Maar al het bloed in dat kleine lichaampje wordt alleen door bijdrage van de vader in het embryo gevormd. Vanaf het ogenblik van de conceptie tot de geboorte van het kind komt er geen enkele druppel bloed van de moeder in het lichaampje van het kind.
De placenta vormt alleen de verbinding tussen moeder en kind, al het bloed in dat kind wordt geproduceerd in het kind zelf, er zal nooit geen bloed van de moeder naar het kind of van het kind naar de moeder vloeien.
Het kind krijgt niet het bloed van de moeder maar heeft zijn eigen bloed, het bloed van een kind komt zelfs niet in aanraking met het bloed van de moeder, het heeft ieder zijn eigen bloedcirculatie.
Vandaar dat het kind ook niet dezelfde bloedgroep behoeft te hebben als de moeder heeft, dat zou wel zo moeten zijn als beiden het zelfde bloed hadden.
Hoe wonderlijk heeft God de maagdelijke geboorte voorbereid. Toen Hij de vrouw schiep, maakte Hij haar zo, dat het bloed nooit kon overgaan op haar kind. Het bloed is het gevolg van het aandeel van de man. Adam was het hoofd van het gehele menselijke geslacht en het is zijn bloed, dat Adams zonde overbrengt.
God maakte het echter mogelijk dat er Iemand geboren zou worden als Zoon van Adam, zonder dat hij het zondige natuur van Adam zou bezitten. Hij zou niet van Adams bloed zijn. Dit is wetenschappelijke, biologische reden voor de zondeloosheid van de Here Jezus.
Dus de theorie dat de Joodse vrouw het Joodse geslacht voortbrengt gaat niet op (mijn visie) , want het is de man die het Leven voortbrengt in het bloed. En het is ook Bijbels, want God spreekt altijd over de mannenlijn in het geslachtsregister en niet over de vrouwenlijn.

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *