Wie is eigenlijk Israël……

Waarom ik geloof dat de 10 stammen van Israël nog niet terug gekeerd zijn en als Israël herstelt is komt door de scheidbrief. Als iemand scheiden gaat van God raakt zij ook de Naam van God kwijt (IsraEL). Ze worden nu dus onder een andere naam bekend. Israël raakt verborgen maar niet voor God (Jes. 40:27).
Ze zijn schuil gegaan onder de volkeren en zijn verheidenst maar er niet in opgegaan.
Het huis Israël is doof en blind voor hun eigen identiteit als Israël (Jes, 42:19) en het huis Juda is voor een groot deel verblind voor de Messias (2 Kor, 3: 14 ,15). God heeft in feite twee vrouwen 1. Afkerig Israël en Trouweloze Juda (Jer. 3:8.) 2. Ohola is Samaria (haar tent : Israël) , Oholiba is Jeruzalem (haar tent in haar : Juda) Ez. 23.

Door het offer van Jezus Christus is de weg geopend. Hij heeft de scheidbrief verbroken en de weg is geopend tot terugkeer van Israël, waar van Efraïm die onder de tien stammen is het eerste geboorte recht heeft. Door het geloof zal Israël herstelt worden en opnieuw aangenomen worden als Israël.

Wie is Israël

Friezen zijn Nederlanders maar zijn ook alle Nederlanders Friezen ? Nee dus.
Zo is het ook met het huis Israël en het huis Juda, ze zijn allen Israël, maar Israël is niet Juda en Juda is niet Israël, maar samen zijn ze wel Israël.
Lijkt wat ingewikkeld maar zo is het.
God heeft met deze twee huizen, deze twee koninkrijken een nieuw verbond gesloten. In Hebreeën 8:8 staat : Zie, er komen dagen spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, wij uit de heidenen hebben daar deel aan.
Jezus zelf ziet het ook als twee koninkrijken, en zegt in Math. 15:24 waar Hij nooit een geheim van gemaakt heeft, dat Hij zich gezonden wist tot de verloren schapen van het huis Israël. Daar bedoelde Hij niet alleen de Joden (het huis Juda), zijn hart ging ook uit naar het huis Israël, die ook wel het huis van Jozef werd genoemd die nog steeds in ballingschap is, zij zijn nog nooit teruggekeerd. Zelfs Jacobus wist het, hij schreef, groet de 12 stammen in de verstrooiing, hij wist zeker dat de 10 stammen het huis Israël nog niet was teruggekeerd, terwijl de Joden wel voor een groot deel waren terug gekeerd.

In februari 1996 vroeg ik de Heer in mijn stille tijd met Hem, Heer hoe kan ik voor Israël uw volk bidden en de Heer bepaalde me bij Jesaja 54, ik kreeg dit woord al jaren maar begreep er weinig van en God legde me het uit. Mijn leven was een zinnebeeld wat daar beschreven stond.
De Heer sprak zie naar je zelf, zie naar je eigen leven, jij bent Israël. Ik zei maar Heer ik ben geen Jood. Dat klopt zei Hij je bent ook geen Jood je bent een Israëliet van het huis Israël. Het huis Israël zijn dus geen Joden, alleen het huis Juda, Ik kwam werkelijk in een identiteitscrisis wie was ik, de Bijbel ging opeens voor me open, ik was deel van het huis Israël waarover werd gesproken, het huis Israël dat nog in ballingschap was en nog niet teruggekeerd was. Ook ging Jesaja 54 voor mij open en ik begreep het. De verzen 4-8 ging over een vrouw, <het huis Israël>
Die Hij voor een korte tijd heeft verlaten <met een scheidbrief, in ballingschap> maar met groot erbarmen zal Ik u tot mij nemen <door het nieuwe verbond met het huis Israël en het huis Juda> worden ze door het geloof in Jezus weer herstelt als Israël. In Ezechiël 37: 15-28 worden ze samengevoegd <samenbinding> en zal er één Koning zijn en zij zullen niet langer twee volken zijn en niet langer verdeeld zijn in twee koninkrijken (vs 22,23).

Ik denk dat we eerst moeten leren inzien het verschil tussen het huis Israël en het huis Juda (dat onder Jerobeam gescheurd is in twee rijken 1 Kon. 11: v.a. 30) God heeft de broederschap “samenbinding” tussen Israël en Juda verbroken (Zach. 11:14)
Het huis Israël is nog steeds in ballingschap, God heeft hen met een scheidbrief onder de volkeren verstrooid (Jer. 3: ) Zij zijn n u Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. (Hos. 1:9 ; Rom. 9: 26). Maar God gedacht hun wel in het nieuwe verbond, en zij zijn de kostbare schat in de aarde verborgen.
God zal hen weder oprichten en hen herstellen. Er zal weer “samenbinding” komen door het nieuwe verbond, door de wedergeboorte, door het geloof in Christus Jezus de Messias. In Jer. 50:4 staat: in die dagen en ten dien tijde, luist het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tesamen, al wenend zullen zij voortgaan en de Here hun God zoeken.

God is bezig het ware Israël te openbaren <de verborgen 10 stammen> en ze zullen hun ware identiteit vinden door de Heilige Geest, Hij zelf zal het openbaren en is daar nu al mee bezig.
Het huis Israël ook wel het huis van Jozef genoemd is heel belangrijk voor Israël omdat Deut. 33:7 zegt: “Hoor, Here, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk (wie zijn zijn volk … natuurlijk zijn broeders het huis Israël, Jozef) en samen zullen ze optrekken uit het Noorden beiden worden één onder het nieuwe verbond).
Er zal weer een uittocht plaatsvinden van al de 12-stammen van Israël, groter dan de uittocht uit Egypte is geweest.
Daarom geloof ik in die grote opwekking, die ook in ons land zal komen zodat Gods wind werkelijk gaat waaien over de dorre doodsbeenderen. Jozef zal de oogst binnenhalen.

De grootste openbaring over Israël ligt in het leven van Jozef verborgen. Jozef weerspiegelt Jezus, die zich weer bekend zal maken aan zijn broeders.

Als Jozef de oogst binnenhaalt, zullen, wanneer er grote hongersnood is, zijn broers komen, zij zullen hem herkennen, zij zullen gevoed worden en tezamen terug keren (Jer.50:4) naar het land dat God hen ten deel gegeven heeft.

Amos 6:3-6 zegt :

En, wie bekommert zich nog om de verbreking van Jozef ?!?!
De verbreking van Jozef wordt bedoeld het verdriet van de breuk die er is tussen de beide huizen, wie maakt er zich nog druk om, en wie staat hier eigenlijk nog bij stil ? Dit komt ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren, hij werd als de heidenen.
Ieder focust zich alleen op Juda. Er ligt een soort verblinding over. God gaat deze breuk helen (Ez 37).

Jozef zal herenigd worden met zijn broers.

One thought to “Wie is eigenlijk Israël……”

  1. Prachtig mooi en informatief Jelly. Dit komt overeen met hoe ik het ook ben gaan (in)zien nadat God me leidde naar het doel, de essentie van waarmee Hij al jarenlang met me bezig is, waarvoor Hij me gebruikt. Namelijk de trigger tot de verwachte grote opwekking (spaderegen). Gepaard gaand met hereniging van Zijn gehele volk. En dan vooral de 10 “verloren” stammen. Ontvangen profetieën verwijzen ernaar en gaf een geweldig Bingo gevoel toen het volop bleek te kloppen!
    En ik lach ook stiekem een beetje in m’n vuistje want God houdt de mensen met het hoogste aanzien hierbij een sluier voor. Mensen durven vaak geen eens kritische vragen te stellen bij welbekende voorgangers. Zo zat ik net nog naar de 11e aflevering te kijken van de Betteld conferentie op Fam7. Bottenbley wimpelde de suggestie aangaande de verloren stammen (dat die hier in o.a. west Europa verspreid zijn) af met de opmerking “uit de duim gezogen”.
    Let op wat hier binnenkort gaat gebeuren… God laat Zijn plannen door niemand tegenhouden.
    Gisteren las ik nog een mooie opmerking van een oprecht Christen: we staan voor de Schelfzee en kunnen geen kant meer op, alleen maar vooruit…. God gaat de zee openen…!!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *