Olympische Spelen 2012 in Londen was een Voorspellende Programma voor de corona-virus

Openingsceremonie van de Olympische Spelen 2012 in Londen was een Voorspellende Programma voor de coronavirus in 2020.

De Heer openbaarde me dat de coronavirus een wereldwijde aanval op het mannelijk kind is uit Openbaringen 12 (wat de 144.000 eerstelingen van God en het Lam zijn) die op het punt staat tot geboorte te komen om naar de troon van God weggevoerd te worden. De draak wil het mannelijk kind verslinden. We leven in een tijd dat de geboorte-weeën te merken zijn in het Lichaam.

“de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.
6 En de vrouw (Zijn Lichaam, de Gemeente) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

Er is een wereldwijde aanval van de draak tegen het mannelijk kind en hier werd o.a. uitgebeeld een door de Illuminatie satanische ritueel.
We staan op het punt voor een wereldwijd groot gebeuren (Joel 2) en de Heer gaat open deuren geven, want Hij is de Deur, de Middelaar naar nieuwe dingen, Hij is de Verlosser.
We zullen afscheid moeten nemen van het oude veilige, loslaten en het nieuwe ingaan bewapend met Gods Woord, schuilen achter Zijn bloed, en vasthouden aan wat Hij ons geleerd heeft, door de ENE, Waarachtige en Levende God die ons wil leiden en onderwijzen.
Er gebeurd iets nieuws, er komt als het ware iets uit het water tevoorschijn, het als door het water trekken (geboorte) en een nieuwe tijd binnengaan. Het heeft te maken met er uitgetrokken worden, het voorbereiden tot iets nieuws.
En wanneer het tot geboorte komt zal het spreken van de Heerlijkheid van God in de kracht en vuur van Gods Geest. Wees voorbereid.

Hieronder de links naar Openingsceremonie van de Olympische Spelen 2012 in Londen.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=VSxgEWM2_xQ&fbclid=IwAR3dxqUXtym0N0ZIjgbdWSYffdZ0V_iySF3svShDHQEpJaBs4uEUrbBc-Dw

2 gedachten over “Olympische Spelen 2012 in Londen was een Voorspellende Programma voor de corona-virus”

 1. We zien nadat het mannelijk kind weggevoerd is naar de troon van God, en de vrouw (vs 6 en 14) naar de woestijn wordt gebracht waar zij een plaats krijgt door God bereid en daar waar ze onderhouden zal worden. We zien dan dat de draak toornig werd op de vrouw, en dat hij oorlog ging voeren.
  Tegen wie voerde hij dan oorlog …. !
  Tegen haar overblijfsel
  Er was nog een overblijfsel van haar zaad op aarde en deze houden Gods geboden EN hebben het getuigenis van Jezus.
  De vrouw is de Gemeente en die kun je zien als de wijze maagd, zij die vol zijn van de Heilige Geest en vol van olie zijn. En het overblijfsel waar de draak oorlog tegen voert kun je als de nalezing zien, de dwaze maagden, zij die het niet zo nauw hebben genomen en God niet Vreesden, en die geen olie hadden, deze zullen sterven in de Verdrukking.

 2. Als we rondom de geboorte van Mozes en Jezus zien, zien we dat ze allebei ontsnapt zijn aan de gruwelijke kindermoord (Gen 1:22, Math. 2) en leden allebei onder een regiem van Heersers (Farao en Herodes) door middel van geweld en onderdrukking.
  Ze waren allebei geadopteerd en gaven allebei hun leven als een offer als een verzoening van de zonden van het volk. Jezus lijkt daarin het meest op Mozes in het feit dat Mozes zichzelf ook opofferde om te sterven voor de zonden van het volk’ (Ex 32,30-33). Aan hun beide middelaarschap en leiderschap werd getwijfeld, maar God had hun aangesteld. Mozes profeteerde dat God een profeet zoals hemzelf zou geven en zou doen opstaan waar ze naar moesten luisteren (Deut. 18:5).

  Maar nu zien we rondom het openbaar worden van de Zonen Gods (Rom. 8:19) , de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, 14) zij die hun leven volkomen als een offer op het altaar hebben gelegd, dat we veel problemen zien rond de zwangerschappen en met het zwanger worden. Maar ook zien we rondom de tijd van de geboorte en het openbaar worden van de Zonen Gods dat er weer veel kinderoffers aan de Moloch worden geofferd (abortus, en dat zelf tot de 9de maand) en vele kinderen worden gedood in de moederschoot, en vele baby’s en jonge kinderen worden geofferd aan satan en worden satanisch ritueel misbruikt.
  De regeerders zijn geen dienaars maar zijn heersers en rovers en dieven en gebruiken geweld en onderdrukking.

  We zien dus rond de geboorte van het mannelijk kind het zelfde gebeuren, een grote (demonische) aanval op hun levens om hen te willen doden en te willen verslinden net als in de tijd van Mozes en Jezus.

  De Griekse Orthodoxe Kerk herdenkt de Kindermoord in Bethlehem op 29 december en de Engelse Kerk doet dit op 28 december.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *