Openbaar worden van de Zonen Gods

Wanneer de zonen Gods openbaar worden begint de uittocht (door de verdrukking) en dat zal 3,5 jaar duren die de Heiligen gegeven is, de late regen zal dan vallen en de Geest van God zal uitgestort worden op al het vlees (dit is dezelfde tijd 3,5 jaar dat Jezus op aarde in de volle bediening stond). De Zonen Gods zullen (dat is een groep van mensen in de geest van Mozes en Elia) in eenheid verbonden met het Lam, Hem ten volle openbaren aan heel de schepping om zo het volk uit te leiden in de grote Exodus. Deze zal dan de volheid vinden bij de Feest van de bazuinen wanneer er de opstanding zal zijn van de Gemeente die de Here tegemoet gaat in de lucht (de tarwe-oogst).

Na die 3,5 jaar (1260 dagen) bij het Feest van de Bazuinen, wanneer daar verzoening zal zijn, en de grote oogst wordt binnen gehaald en het Loofhuttenfeest zal zijn en wij allen mogen komen onder Zijn Choepah, Zijn Loofhut.

Als we rondom de geboorte van Mozes en Jezus zien, zien we dat ze allebei ontsnapt zijn aan de gruwelijke kindermoord (Gen 1:22, Math. 2) en leden allebei onder een regiem van Heersers (Farao en Herodes) door middel van geweld en onderdrukking.

Ze waren allebei geadopteerd en gaven allebei hun leven als een offer als een verzoening van de zonden van het volk. Jezus lijkt daarin het meest op Mozes in het feit dat Mozes zichzelf ook opofferde om te sterven voor de zonden van het volk’ (Ex 32,30-33). Aan hun beide middelaarschap en leiderschap werd getwijfeld, maar God had hun aangesteld. Mozes profeteerde dat God een profeet zoals hemzelf zou geven en zou doen opstaan waar ze naar moesten luisteren (Deut. 18:5).

Maar nu zien we rondom het openbaar worden van de Zonen Gods (Rom. 8:19), de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, 14) zij die hun leven volkomen als een offer op het altaar hebben gelegd, dat rondom de tijd van de geboorte en het openbaar worden van de Zonen Gods dat er weer veel kinderoffers aan de Moloch worden geofferd (abortus, en dat zelf tot de 9de maand) en vele kinderen worden gedood in de moederschoot, en vele baby’s en jonge kinderen worden geofferd aan satan en worden satanisch ritueel misbruikt.

De regeerders zijn geen dienaars, net als in de tijd van Jezus en Mozes, maar zijn heersers en rovers en dieven en gebruiken geweld en onderdrukking.

De Zonen Gods weten zich geadopteerd te zijn door God en hebben het zoonschap ontvangen waardoor ze roepen Abba, Vader.

In Obadja worden deze zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam, samen met Jezus verlossers genoemd. “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

We leven in een tijd dat de geboorte-weeën te merken zijn in het Lichaam. Velen zijn geestelijk zwanger en zien uit naar Gods belofte van het openbaar worden van de Zonen Gods.

Het nieuwe leven staat op het punt om door te breken.

JP 🌿

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *