Bouw je geen vaste denominatie-huis

Toen Israël uit Egypte toog woonden ze niet in huizen maar was de tent hun verblijfplaats in de woestijn. Bouw je geen vaste denominatie-huis in de woestijn, doen wij dat wel en bouwen wij Gods openbaring op vaste huizen dan zal dat een grote risico zijn dat je reis in de woestijn naar het beloofd land onderbroken en uitgesteld zal worden en kun je je moeilijk voort bewegen om verder te gaan om het beloofde land in de te nemen. Op deze manier lopen we de visie op het beloofde kwijt en vergeten we de grote betekenis van het Loofhuttenfeest, het bekleed worden met Zijn Heerlijkheid, – een verheerlijkt lichaam.

Tichelstenen zijn door de mens gemaakt, en zijn dode stenen, waarin we zelf willen bouwen uit eigen kracht en tot eer van de mens. Als we het uit eigen kracht doen dan valt alles uit elkaar.
Maar de Heer wil dat wij geen eigen tichelstenen maken om mee te bouwen want dat zijn werken uit het vlees, maar Hij wil dat wij zelf ‘een levende steen zijn’ die mogen bouwen op het fundament van Christus, die de Levende Steen is en de kostbare Hoeksteen, opgebouwd tot een geestelijke huis en een heilig Koninklijk Priesterschap.

Als we huizen gaan bouwen, stenen huizen, zal je merken dat elke huis (denominatie) een bepaalde waarheid en leerstelling heeft, waar ze na een openbaring die ze van de Heer hebben ontvangen, daar hun huis (hun Gemeente) omheen bouwen als een vast structuur, wat uiteindelijk een georganiseerde religie wordt met hun eigen on-Bijbelse hiërarchie waar bijna niet van te wijken is en waar geen beweging meer in te krijgen is voor een nieuwe beweging om te kunnen veranderen en te blijven bewegen in de Geest om te groeien en tot geestelijke ontwikkeling te komen, want de ene heeft dit en de andere heeft dat, maar samen zullen ze een eenheid vormen in Christus.

Daarom wees vrij, verblijf in levende tenten, die kun je makkelijk weer opbreken om weer verder te trekken, en blijf je Geestelijk in beweging en groei, tot de volheid van Christus, tot mannelijke rijpheid, als Zonen Gods.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *