de komende storm

Ik zat de laatste tijd steeds te denken aan de droom van 2012 over het schudden over de aarde en de komende vloedgolf wat Gods oordeel is over de aarde die komende is. Je ziet door de jaren heen dat het beeld zich steeds duidelijker aftekent ook nu na wat we de laatste 2 jaar meegemaakt hebben en wat we om ons heen zien gebeuren. Wat we tot nu toe de laatste jaren meegemaakt hebben was maar een kleine voorbereiding om ons wakker te schudden en om ons zo voor te bereiden op de grote storm dat wat nog komen gaat.

“Ik kreeg steeds een beeld van de Heer die steeds terugkwam en wat met een soort van tsunami te maken heeft, een nieuwe vloedgolf die van God komt, na de grote beving (schudden) die nu over de aarde gaat (Haggai 2: 7, 23, Hebr. 12 vers 26 ” Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijven, wat niet wankel is) en wat een doorbraak en een nieuwe golf zal veroorzaken over het land. Als ik het beeld zie, dan zie ik, vóór de vloedgolf over het land komt het water eerst vooraf terug trekken de zee in waardoor er een hele lage waterstand komt, een bepaalde droogte, dit proces in het beeld gaat heel langzaam en neemt heel veel tijd in beslag, ik zie het heel langzaam achteruit schuiven en alles zal boven komen te drijven en niets zal meer verborgen blijven en alles zal aan het licht komen, en ik zie het water heel langzaam terug trekken, je ervaart nu een hele stilte, als een stilte voor de storm, de stilte voor de komende vloedgolf (de komende oordelen).” (2012)

We zien dat het ware aard en karakter in alle dingen steeds meer zichtbaarder wordt, dat alle duisternis wordt ontmaskerd en openlijk zichtbaar wordt, corruptie en samenzweringen komen aan het licht, seksuele schandalen, pedofiele, en allerlei ondergrondse (satanische) praktijken worden zichtbaar. Zelfs Politicus en hooggeplaatsten met verborgen agenda’s en duistere praktijken worden zichtbaar en laten hun ware gezicht zien, en we zijn er nog steeds niet.

We moeten ernst nemen en ons voorbereiden op “de grote storm” de crisis die komt en die voor ons ligt, en het is verstandig om ook enkele voorzorgsmaatregelen te nemen en dat niet alleen in het geestelijke, je leven in het reine maken met God en de zonde uit je leven te doen, maar ook in het natuurlijk, het misschien opslaan van een basispakket, een lang houdbare voedselvoorraad en drinkwater en wat persoonlijke en medische hulpmiddelen en verlichtingen zoals kaarsen, lucifers, end., alleen zoals de Heer je leidt, hoor naar Zijn Stem.

De storm komt, het oordeel komt, de Heer zal door de hitte van de stormen heen deze gebruiken om Zijn Bruid te zuiveren en om haar volkomen te heiligen en te reinigen, dat ze trouw zullen blijven en zullen volharden en blijven gehoorzamen. We bevinden ons in een tijd van zeven en scheiden en ons geloof wordt beproefd.
Maar Hij heeft ook een belofte gegeven dat Hij de vrouw, de Gemeente bewaren zal in de wildernis en haar buiten het bereik van de slang zal houden en wanneer er hongersnood is, dat Hij hun zal voeden en kleden, zoals Hij ook bij de uittocht van Egypte heeft gedaan. In deze tijd zullen we bijzondere en grote wonderen en tekenen zien, genezingen, vermenigvuldiging van voedsel, en water uit de Rots. Jeshua zal Zijn bruid, Zijn Gemeente bewaren en beschermen in Zijn veilige Schuilplaats, een plaats die speciaal door Hem bereid is voor Zijn getrouwen hier op aarde in de woestijn. Het zijn de Zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam, die hen zullen uitleiden uit Babylon, uit het corrupte valse systeem, om hen op die bestemde plaats te brengen voor een bepaalde tijd voor Hij op de wolken terugkomt en ze allen tot Zich neemt.

JP🌿

4 gedachten over “de komende storm”

 1. Ik geloof zelf ook dat dit de stilte voor de storm is.
  Morgen avond 15 april begint het Pesach feest en aangezien dit betrekking heeft op de eerstelingen en daar mee op de uitverkorenen van toepassing is, hecht ik hier erg veel waarde aan.
  YHWH bracht het lied van Mozes wat in Exodus 15 staat weer onder mijn aandacht en als ik zie wat er om mij heen gebeurt, zou dit heel goed nog deze Pesach in vervulling kunnen gaan.
  In Maleachi 13 t/m 18 heeft Hij beloofd dat Hij hen die zijn geboden bewaard hebben zal sparen zo als een Vader zijn zoon spaart en in Maleachi 4 zegt Hij dat Hij de goddeloze tot stof onder onze voeten zal maken.

 2. Leven in een tijd van grootscheepse verandering die komen gaat. Alleen de Schepper van het heelal en deze aarde weet wanneer en heeft alles volledig onder controle. We kunnen onze rust alleen maar vinden bij Hem. Onvoorwaardelijk vertrouwen hoeven we dan alleen maar te hebben in onze Meester, de Here Jezus, de Christus. https://youtu.be/-j3NZEdHQaI Een gezegend Paasfeest!

 3. Ook ik had een tsunami beeld. Twee jaar geleden toen de lockdowns begonnen voelde ik het terugtrekken van mensen in hun huizen aan als het begin van een tsunami….De angst die aangewakkerd werd vanuit overheden en wereldleiders werd meer en meer voelbaar…. Maar zoals de zee zich terugtrekt alvorens met kracht terug te komen zo zullen ook de krachten in de mensheid niet oneindig onderdrukt kunnen worden. Je ziet inmiddels de eerste golven al komen vanuit de samenleving.. De chaos zal erger worden. Twee tegengestelde krachten zullen gaan botsen in deze wereld… Nergens zal meer houvast zijn naar het menselijke gesproken.. Alleen God zal een Helper zijn voor degene die op Hem vertrouwen. Wat geeft het een strijd hier, want we zijn nog in.deze wereld…Ik vind het lastig om staande te blijven..

  1. Dankjewel Joan voor het delen van je beeld, ja het is best verwarrend en onzeker allemaal wat er gebeurt, en we kunnen alleen maar staande blijven door Gods Geest, Hij heeft alles in Zijn Hand. Hij zal ons de kracht en leiding geven hoe hier in alles mee om te gaan en hoe te handelen. Ik bid je Gods zegen en bescherming toe 🌿👑

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *