Er is niets Joods aan Israël

Wat mij opvalt is dat vele Bijbelleraren en theologen voortdurend de termen “Jood” en “Israël” door elkaar heen mixen en dat deze door elkaar heen worden gebruikt waar door er een verblinding komt over de profetieën in Gods Woord, terwijl de Bijbel heel duidelijke en juist heel specifiek is met betrekking tot hun gebruik. Jood en Israëliet zijn niet dezelfde maar verwijzen naar twee verschillende bevolkingsgroepen vanuit een bijbels perspectief.

Zoals een Fries een Nederlanders is, zijn niet alle Nederlanders Friezen, zo is het ook met Juda en Israël. Juda is niet Israël, en Israël is niet Juda. Als men deze niet onderscheid en uiteenhoudt slaan velen de plank mis in de uitleg van de profetieën.

In Zacharia 11 v.a. vers 7-14 staat duidelijk beschreven hoe de 2 staven (Israël en Juda) worden genomen, de ene werd genoemd Liefelijkheid en de andere Samenbinding, zo werden deze twee kudden geweid. Vers 10 zegt, toen heb ik mijn staf Liefelijkheid genomen en die verbroken, tenietdoende mijn verbond dat ik met alle volken gesloten had. Verder in vers 14, daarop heb ik de tweede staf Samenbinding  verbroken, tenietdoende de broederschap tussen (het huis) Juda en (het huis) Israël.

De Heer gaf het gehele huis Israël (dus de twee huizen) aan zich zelf over, Hij had de staf, het verbond “Liefelijkheid”  gebroken in twee stukken, de overeenkomst werd beëindigd , waarmee Hij wil zeggen, het verbond om hen te leiden en te beschermen was verbroken, ze gingen ieders hun eigen weg en hadden ieders hun eigen bestemming, en zouden elkaar uit het oog verliezen tot de tijd van samenbinding in Ezechiël 37:15-28 weer werd geprofeteerd.

De Bijbel leert in Ezechiël 37 dat deze twee huizen weer herenigt zullen worden en in vers 22b staat en niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeelt in twee Koninkrijken. Er zijn twee huizen, het Noorderrijk, het huis Israël, de 10 stammen die Israëlieten genoemd worden, dus geen Joden, en het Zuiderrijk, het huis Juda, de 2 stammen, die Joden worden genoemd. Door het boek Hosea,  lees dan het hoofdstuk 1 en 2, daar zie je hoe het koninkrijk van het huis Israël (de 10 stammen) werd verbroken en een einde aan hen werd gemaakt, en hoe ze als heidenen zijn geworden en hoe ze al haar feesten en nieuwemaansdagen en sabbat en hoogtijdagen zijn kwijtgeraakt. Het huis Israël, zij kregen een Scheidbrief wat beschreven staat in Jeremia 3:8, maar Juda, die het nog erger heeft gedaan heeft geen Scheidbrief gekregen, omdat uit hen de Messias moest worden geboren na Gods belofte. Als God zelf van het Afkerigheid huis Israël (de 10 stammen) gaat scheiden en hen met een Scheidbrief weg stuurt de ballingschap in, dan mag ze niet zomaar weer terug keren naar hun God, naar hun Eerste Man.

In Deuteronomium 24 lezen we over de Echtscheiding, en deze richtlijn gebruikt God ook weer voor Zijn Volk om deze weer tot Hem  terug te brengen en weer thuis te halen. God gaat nooit tegen zijn eigen woorden in. Wanneer mag de vrouw Israël ( het huis Israël, de 10 stammen) na haar Scheidbrief weer terug keren ? terug naar haar eerste Man? Dat mag bijbels niet NAdat de eerste de Man Jeshua gestorven is, mag ze weer terug keren naar haar eerste Man, naar de wet gerekend.

Wat heeft JHWH (de HEER) gedaan ? Hij heeft Zijn Zoon Jeshua gezonden naar deze aarde. Hij is gestorven voor al onze zonde en ongerechtigheden zodat Afkerigheid Israël (10 stammen) weer vrij is en de Scheidbrief is verbroken, die is aan het Kruis genageld, ontkracht, vernietigt, waardoor het huis Israël weer vrij is, en de weg weer open is om na de Opstanding van Jeshua weer terug te kunnen keren in geloof om zo weer geënt te kunnen worden op de Edele Olijf. Een ware Jood en Israëliet ben je pas als je besneden bent aan je hart door de Geest, anders heeft het Joods of Israëliet zijn niets te betekenen. Dus waar zit het huis Israël nu als men ze wil vinden, precies in de Gemeente, in het Lichaam van Christus, in het Nieuwe Verbond in Zijn bloed.

Daarom als je bijvoorbeeld Openbaringen 7 leest waar alle Israël volken, alle stammen elk 12.000 verzegeld worden, zie je de twee huizen weer terug komen. Dit zijn de wederomgeboren Messiaanse Joden en Israëlieten (Christenen), die in de Gemeente zijn, verbonden samen in de Messias Jeshua, en geënt op de Edele Olijf. Zij worden hier op aarde verzegeld (en niet zoals Openbaringen 14, de eerstelingen van God en het Lam, wat zich afspeelt in het hemelse, het Nieuwe Jeruzalem, op de berg Sion).

Op dit moment weten de Joden niet wie hun Messias is, ze hebben nog niet voor Hem gekozen, er zijn ongeveer 2% van al de Joden Messias gelovigen, een klein overblijfsel.

Maar als we naar de kinderen van Israël zien, zij zijn veel talrijker rond 33%.

De profeet Jeremia profeteert (3:18)  wanneer de HEER terugkeert – de Joden zich zullen aansluiten bij het Huis van Israël, en wie is het huis van Israël, precies, de Christenen van vandaag,  de verloren stammen waar van Jezus Zegt in Mattheüs 15 vers 24 “Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls”.

En in Johannes 10 in vers 16 zegt Jezus, “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn (Huis Juda, de Joden) ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal zijn: ÉÉN Kudde, ÉÉN Herder

JP

One thought to “Er is niets Joods aan Israël”

  1. Dank je wel Voor dit goede stukje tekst. Inderdaad is er veel (ver) -en misleiding omtrent dit! Zelfs (huis) gemeenten die hierdoor te val komen!
    Niemand kan het Koninkrijk binnen komen….wie je ook bent….Jood, Griek, vrouw, man of wat dan ook MITS je het bloedoffer en het geloof in Messias in een besneden hart aanvaart maar ook accepteert. De scheidsmuur is daardoor omver gehaald. Het verbond door onze Koning, Hogepriester Yahshua hersteld. Zijn volk is een volk samen gebonden in de Bruid die mag aanschuiven aan het Bruiloftsmaal. Het verbond gemaakt met Abraham in en door geloof( er was nog geen wet-en regelgeving op Sinai geweest, ) wordt hierin en mee hersteld. Het Melech- tzadiek verbond hersteld! Er is veel dwaalleer ook in de Messiaanse wereld. Fijn, deze duidelijke uitleg!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *