Gaat uit van haar, mijn volk

Babylon zal struikelen en vallen, dat is een ding dat vast staat en dit systeem is reeds veroordeeld want hun zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel, ze weigeren zich aan Christus te onderwerpen. Ze hebben Babylon trachten te genezen, maar het is niet te genezen. Sommigen van deze Babylonische heersers zijn zelfs lid van een kerkgenootschap en zijn als het onkruid (kaf, dolik) tussen de tarwe en verleiden en misleiden het volk. Voor het oog van de leek is het verschil amper te onderscheiden, maar voor de kenner zeker wel, want aan de vrucht herkend men de boom. Onkruid (dolik) ziet eruit als tarwe tot de oogsttijd en zal zich dat voordoen tot het einde der tijden toe, wanneer hun zwarte giftige vrucht voor iedereen zichtbaar wordt kan het mensen vergiftigen en verlammen.  Want alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden en alles wat geheim is, zal bekend worden en in het licht komen.

Mysterie Babylon het wordt eerst niet als zodanig herkend tot op het moment waar op het onthuld wordt en waarop de ontsluiering van dat alles komt, en dat is op Gods tijd. Voor velen zal het moeilijk en schokkend zijn te geloven hoe ze in het systeem verstrikt zijn geraakt en ze blindelings hun trotse en overmoedige leiders hebben gevolgd als onder een betovering waardoor ze onder hun ban zijn geraakt.

Veel mensen houden zich vast aan het oude en veilige en vertrouwde in Babylon en zijn als Israël die uit Egypte werden geleid door Gods sterke Hand maar ze verlangden terug naar de vleespotten en ze schijnen te vergeten te hebben de slavernij waaronder ze hebben geleden en hoe de Heer hen verlost heeft. Maar ondertussen gebruikt de Heer, die boven al het wereld gebeuren staat, dit Babylonische systeem met hun corrupte leiders om Zijn wil te volvoeren, om hen te testen en te beproeven wat er in hun hart is, en om Zijn volk los te weken om hun uit dit systeem te laten trekken, het te bevrijden en te verlossen en hen te leiden in de grote exodus die aanstaande is en Hij zal ze buiten het bereik van de slang houden.

De Heer zal bezoeking over Mysterie Babylon doen, en niemand zal haar weer oprichten. De aarde is flink aan het schudden. Het ware aard en karakter in alle dingen wordt steeds meer zichtbaar, alle duisternis wordt ontmaskerd, corruptie en samenzweringen komen aan het licht, seksuele schandalen, pedofiele, en allerlei ondergrondse (satanische) praktijken worden zichtbaar. Zelfs Politici en hooggeplaatsten met verborgen agenda’s en duistere praktijken worden zichtbaar en laten hun ware gezicht zien, en we zijn er nog steeds niet.

Er zal een dag zijn dat ze hun macht en rijkdom zullen moeten overdragen aan de heiligen van de Allerhoogste die de aarde zullen regeren en zullen dienen met recht en gerechtigheid en die alle dingen onder de voeten van Christus zullen onderwerpen, zodat de hele schepping kan genieten van “de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God”, dit is een veel heerlijker geheimenis, de Gemeente van God.  Maar Babylon (NWO, beestsysteem) weigert hen te laten gaan en drijven hen uiteen en willen niet dat de mensen vrij worden en zij willen met hardheid en geweld over hen heersen en vechten tegen God en de mensheid en ze maken hun duivelse plannen duidelijk en brengen het zichtbaar ten uitvoer (o.a. bekend gemaakt op de Georgia Guidestones waar op stenen hun 10 duivelse richtlijnen zijn geschreven in 8 talen) en houden hen vast en het volk wordt onderdrukt en gevangen genomen en onrecht aangedaan, door onrechtvaardige wetten van de mensen. Dit zal voleindigd zijn zegt de Bijbel, wanneer er een einde komt aan het uiteendrijven en verbreken van de macht van het heilig volk, en dán zal de macht worden over gegeven aan de heiligen van de Allerhoogste, want hun Verlosser is sterk, Here der Heerscharen is zijn Naam, Hij zal hun zaak bepleiten zodat Hij rust kan brengen over de aarde.

Hebt vrede in Mij, in de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16)

En dan zal ons gebed zijn, “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel”.

JP

3 gedachten over “Gaat uit van haar, mijn volk”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *