Het overblijfsel van Jacob

Het overblijfsel van Jacob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de HERE, als regenstromen op het groene gewas, dat niet wacht op de mens, en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidenenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en als uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Micha 5:6-8

Het gelovig overblijfsel , die van boven zijn geboren en de natuur van God hebben, vanuit het huis Juda, de Joden, en de 10 verloren stammen het huis Israël en allen die uit de heidenvolken toegevoegd zijn op de edele Olijf, zullen door het vuur gezuiverd worden en gescheiden worden van de wereld om heilig te zijn. Dit is een tijd van scheiding nu het licht en de duisternis in hun groepen worden verzameld. Maar ook worden gelovigen gescheiden van valse gelovigen, maar ook om doven en blinden te scheiden van degenen die Zijn stem zien en horen. Er zal een klein deel, een overblijfsel overblijven zegt de Bijbel door al de oordelen heen, het kwaad uit de diepten van de hel rijst op, families en gemeenten worden verdeeld, en de liefde van velen zal verkilt worden. Het overblijfsel, die Hij spoedig zal openbaren, die in Hem als een verkwikkende dauw zullen zijn en als verfrissende regendruppels, zij zullen zegen brengen aan de dorstigen, leven en vruchtbaarheid, zij zullen kracht ontvangen wanneer ze apart gezet zijn voor God en zullen van bange schaapjes veranderen in sterkte leeuwen. Ze zullen snel aangezet worden door God en Zijn bovennatuurlijke kracht leren kennen. De olie van Gods Geest komt vrij wanneer we als een olijf onder druk komen en geperst worden en er de olie er uit zal lopen. Het zal ons leiden naar en bovennatuurlijke toerusting van de Heilige Geest. Het is de vleselijke schil van de olijf die geplet moet worden zodat de geest stroomt. Het overblijfsel van God zal een door de Heilige Geest bekrachtigde leger worden terwijl de goddelozen een leger van levende doden zullen zijn. Voor hen die tegen het gezag van de Messias in opstand komen, is het overblijfsel als een leeuw. Zo is het overblijfsel tot een zegen, dauw, of een oordeel, leeuw, in Gods hand.Het enige wat God nodig heeft is onze zwakheid en gebrokenheid. Het is nu tijd Hem nederig en ernstig te zoeken.

JHWH vraagt aan Zijn kleine kudde, waar stellen jullie je vertrouwen op, op leiders die geen visie hebben en zonder ruggengraat zijn, en het volk niet waarschuwen. Er is maar een weg, en dat is Jezus, in Hem, dicht aan Zijn hart en boezem, in een persoonlijke intieme liefdesrelatie. Op Hem kunnen we alleen vertrouwen. Hij is het alleen die deze kudde , het overblijfsel van Jacob bij elkaar kan brengen, in eenheid en kracht.

Satan wil Gods Gemeente van Eerstgeborenen vernietigen door een satanisch dictatuur en hun zogenaamde farmaceutische levensreddende middelen en heft zijn vuist op naar God. De Heer is er op uit om ons te redden, als wij maar naar Hem willen luisteren Hem vertrouwen en dicht bij Hem blijven. De Bijbel leert ons in 1 Johannes 4 :18 dat er in de liefde geen vrees is, maar de volmaakte liefde drijft vrees uit. En de angst voor de dingen die gebeuren en komen gaan moet sterven, moet door het vuur totdat alleen er Vrees voor God overblijft. We moeten al onze angsten en vrezen en zorgen in gebed bij de Heer brengen en ze daar achterlaten want Hij zorgt voor ons.

Er zal een uitstorting van de Heilige Geest komen in de laatste dagen over de mensheid die veel groter zal zijn dan de discipelen in Handelingen 2 hebben meegemaakt. We zullen dit zo nodig hebben. De uitstorting zal tarwe klaar maken voor de oogst.

Jakobus 5:7 Wees dan geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landman wacht op de kostbare vrucht van de aarde en heeft er lang geduld voor, totdat hij de vroege en late regen ontvangt.

Er is overwinning beloofd, overwinning voor degenen die in de Geheime Schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overwinning voor degenen die bij Jezus horen, omdat Hij onze Heer is. En omdat Hij in ons hart woont en in ons is en dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. Jezus zegt Ik ben in Mijn Vader en jullie in Mij en Ik in jullie, wij zullen samen bij jullie wonen. Dus wees niet bevreesd, Ik ben bij jullie, je bent nooit alleen, we gaan er samen door heen en Ik zal overwinning geven omdat Ik overwonnen heb.

Hallelujah !!

JP

2 gedachten over “Het overblijfsel van Jacob”

  1. YHWH heeft vele jaren geleden tot mij gesproken.
    ik zal eerst komen met vuur want het is beter voor u dat Ik eerst met vuur kom als dat jullie allemaal verloren zouden gaan, maar daar na zal ik komen met een zachte regen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *