Hoe Izebel en Absalom “Eunuchen” (helpers) maken

Izebel, maar hierin kan men ook de naam van Absalom de mannelijke manifestatie van deze geest in vullen omdat ze in karakter veel overeen komen, alleen de Absalom geest is een beetje anders. In tegen stelling tot de Izebels die door de zegel van de koning werkt slaan de Absaloms de koningen neer.
Dezen weten hoe ze eunuchen moeten maken voor henzelf om hun eigen volgelingen te maken.
Eunuchen zijn ontmande bedienden en (bed)bewakers die hun mannelijke kracht kwijt waren en eigenlijk slaaf zijn en de ogen en de oren van Izebel en die vaak grote macht uitoefenen omdat ze dicht bij haar staan en vaak groot vertrouwen bij hen genoot. Vele mannen en vrouwen worden tot emotionele en geestelijke eunuchen gemaakt vanwege de macht van Izebel en Absalom die vele generaties gebonden houden. Kom je onder invloed van deze machten dan wordt je verblind en onder hun betovering gebracht en is het moeilijk om te onderscheiden en er los van te komen.

Hoe doen ze dat :

1. Ze ontwikkelt een zielse band met het slachtoffer door te zoeken naar informatie of gegeven.
2. Ze hechten zich aan pijn en open wonden van angst en vrees en onzekerheden bij slachtoffers
3. Ze trekken slachtoffers naar zichzelf toe en verwijst hen niet naar Jezus als hun bron van kracht.
4. Ze maken gebruik van waar jij emotioneel gevoelig voor bent en dat als een wapen gebruiken om je te controleren.
5. Ze maken je mede-afhankelijk van hun voor kracht.
6. Ze geven onderwijs en matigen zich geestelijke autoriteit van Gods leiding aan

Onderscheiden van Eunuchen

1. eunuchen hebben geen innerlijke kracht. Ze putten hun kracht uit Izebel & Absalom
2. eunuchen zijn hun bewakers. Ze hebben de neiging om iedereen die een Izebel & Absalom geest heeft te beschermen
3. eunuchen zullen altijd de vrede van deze twee machten beschermen.
4. eunuchen hebben misplaatste loyaliteit, zij volgen en gehoorzamen Izebel & Absalom maar niet naar Goddelijke leiding.
5. Eunuchen zoeken Izebel & Absalom toestemming en goedkeuring voor alles.
6. Eunuchen maken dingen hard en moeilijk om te doen.

Izebel & Absalom zijn meester kameleons en veranderen hun visie afhankelijk van wat past bij haar/zijn doel op een bepaald moment. Ze zullen psychologische spelletjes met je spelen en kunnen zelfs vormen van samenwerking met andere soortgelijke geesten aangaan om je in de war te brengen. Ze zullen je voortdurend wijzen op de fouten van anderen (echte of denkbeeldige) om zichzelf er goed uit te laten zien en je focus af te houden van hunzelf.
Deze geest is moeilijk te herkennen in de natuurlijke en moet worden onderscheiden met geestelijke ogen. Deze Izebel & Absalom geesten zijn soms vulkanen die op uitbarsten staan. Kom je dicht bij hen en ontmasker je hun praktijken dan gaat de hel los en kennen zeer agressief zijn..

Je bemerkt dat je meer eunuchen ontmoet dan Izebels & Absaloms zelf. Daarom zijn eunuchen ook gevaarlijk.
Als we over eunuchen, kamerlingen of bewakers of helpers in de strijd van Izebel of Absalom hebben, wordt hier dus niet letterlijk gesproken over een gecastreerde personen.
We hebben het hier over personen die geen `geestelijke kracht` van uit zichzelf hebben en dus gecontroleerd worden door deze geest, en kijken naar haar/hun voor instructies, goedkeuring, bevestiging en opdrachten, hun identiteit ligt in hun als persoon.
Deze machten (geesten) trekken alle kracht uit de eunuchen weg zo dat zij volkomen over hen kunnen heersen en hen kan gebruiken om anderen voor haar te controleren en om zo macht uit te oefenen.
En zo ontmoeten we meer eunuchen dan Izebels of Absaloms.
Deze twee geestelijke machten sturen en gebruiken liever een eunuch om hun boodschap over te brengen dan dat zij zelf komen. Ze zijn als het ware hun vertegenwoordigers, hun agenten en afgevaardigden (haar KGB zeg ik wel eens, spionnen om informatie te verzamelen voor haar controle om invloed te behouden).
Deze eunuchen letten altijd op en beschermen en verdedigen altijd deze twee machten en melden het naderende onheil en voelen zich gedwongen aan de behoeften en grillen van Izebel/Absalom te voldoen.
Ze zijn de geestelijke kinderen van hun, en vaak verwijzen ze naar hun als haar geestelijk vader en moeder, en zijn afhankelijk van hun toestemming voor bediening.
Zo is de toegewijde eunuch apart gezet en toegewijd aan Izebel en Absalom.

Willen de eunuchen vrij zijn en los komen, dan moeten ze zich bekeren en zich van haar werken en afwenden anders komen ze onder haar oordeel en in verdrukking.

@ Jonas Clark

Vertaling J. Pietersma

One thought to “Hoe Izebel en Absalom “Eunuchen” (helpers) maken”

 1. Olivebranch Pietersma
  Deze geesten van Izebel en Absalom die achter deze eunuchen staan en deze mensen in feite misbruiken voor hun eigen doeleinden om hun zelf stand te kunnen houden en te bevestigen zijn de onreine religieuze vijanden van binnenuit die zijn broeders altijd dwars zitten en tegen hen strijden, liegen en bedriegen, ze zijn moeilijk en gevaarlijk voor het Lichaam van Christus en zijn voortdurend bezig Gods Volk te dwarsbomen en hen in diskrediet te brengen.
  Het is moeilijk je openlijk en rechtstreeks tegen hen te verzetten want ze zijn zeer agressief en zullen laster en leugen niet schuwen om hun doel te bereiken daarom moeten we ze niet onderschatten want ze zijn zo vroom en religieus en zijn zo verwant en zo verweven met de mensen om hen heen die het onderscheid niet kunnen zien, dit kan ons soms grote problemen opleveren het zijn mensen die personen psychologisch bespelen en hun tot slachtoffers maakt.
  Hier zien we een machtige slaaf (eunuch) die via intriges en schijnbare gelovigheid zijn vernietigend werk voor Izebel en Absalom kan doen (en dat vaak ook nog in onwetendheid omdat ze zo verblind zijn en door hen misleid zijn). Ook dezen kunnen brieven schrijven als een geweldloze intimidatie om bevreesd te maken ontmoediging is een wapen die de vijand nauwkeurig hanteert.
  Izebel en Absalom maken vaak gebruik van de macht van anderen want ze hebben vrienden om hun heen vergaderd en dat met hun leugens en list en weten velen om te kopen en te misleiden en hen valse woorden van God te geven om hun slachtoffers te betoveren en vast te zetten en nemen zo een plaats in die alleen voor God zelf bedoeld is.
  Het is goed om kennis van het Woord te hebben, dicht bij Jeshua te zijn en vervuld te zijn en geleidt te weten door de Heilige Geest om zo goed alles te kunnen onderscheiden om hun boosheid en hun daden te doorzien. En zo kunnen we leren om alles aan de Heer over te geven en Hem te laten strijden om hier de overwinning over te halen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *