Ik zal jullie uitleiden …

Ik zal jullie uitleiden zoals Ik Israël uitgeleid heb uit Egypte.

Ik zal voor jullie zorgen en jullie op arendsvleugelen dragen en tot Mij brengen. Indien jullie aandachtig naar Mij luisteren en doen wat Ik zeg en jullie Mijn Verbond bewaren dan zullen jullie uit alle volken Mijn eigendom zijn, want de gehele aarde behoort Mij toe. Dan zullen jullie Mij een uitverkoren geslacht zijn, een Koninkrijk van Priesters naar de orde van Melchizedek en zullen jullie Mij een volk ten eigendom zijn om de grote daden te verkondigen van Hem die jullie uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaarlijk Licht.Wees jullie bewust van je positie in Mij en neem je plaats in, nu in deze moeilijke tijd, een tijd waarin de duisternis zal toenemen en de donkerheid de aarde zal bedekken. Laat Mijn Licht over je schijnen zodat mensen naar je kijken en dat ze je vrede en vreugde zien, opdat ze jou zien stralen. Het Licht is sterker dan de duisternis, eenmaal zal satan gebonden zijn en in de afgrond geworpen worden en hij weet dat zijn tijd kort is en zal daarom genadeloos hard toeslaan. Ik zal je wijsheid en inzicht geven die je nodig hebt om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om te weten hoe met deze crisis om te gaan. Ik zal je de sleutels van Mijn Koninkrijk geven en je Mijn Stem doen laten verstaan om te weten wat je moet zeggen op de juiste tijd en op de juiste plaats. Ik heb jullie belooft de woorden zelf door Mijn Geest je in de mond te leggen. Leef vanuit je hemelse positie, vanuit Sion, het Nieuwe Jeruzalem, Mijn Stad, leef en wandel daarna want Ik heb je kracht en autoriteit gegeven. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld waarin satan nog een korte tijd regeert met zijn leugens en corruptie die velen nog probeert mee te slepen onder zijn heerschappij en dood. Jullie zijn niet burgers van deze wereld maar burgers van een Rijk in de hemelen, het Koninkrijk van Mij met Mijn wetten, Mijn regels en voorschriften, die jullie niet binden maar juist in de vrijheid brengen. Wees vrij in de Geest, hoor Mijn Stem en laat je niet meeslepen met deze aardse corrupte wereld met hun regels en wetten die jullie willen binden en in slavernij willen brengen. Ondanks Paulus een gevangene was van de Romeinse regering was hij vrij in de geest, hoewel men hem aan kettingen legde, omdat hij Gods waarheid verkondigde, hij noemde zichzelf een gevangene van Jeshua de Messias (Efez. 3:1). Weet de wereld zal je niet kunnen verstaan omdat ze aards en ongeestelijk zijn, zij kunnen niet de hemelse dingen verstaan en begrijpen. Wereldse mensen zijn zonder God en zijn verblind voor Mijn waarheid en worden als pionnen gebruikt voor satan, en dat doen ze vaak onwetend en zijn daardoor werkers van de duisternis geworden. Bid en ruk ze uit het vuur, bid dat voor velen het niet te laat zal zijn en dat hun ogen geopend mogen worden. Gebed onder Mijn leiding is jullie enigste kracht en autoriteit tot vrijlating en verlossing.

De uittocht is begonnen.

JP

3 gedachten over “Ik zal jullie uitleiden …”

  1. Mooie uiteenzetting, nu langzaamaan de mensheid in een steeds meer ‘Corona benauwdheid’ komt. Wij komen, zijn en worden getuigen van een zeer snelle veranderende wereld. Waar angst, verdeeldheid en duisternis gaat overheersen. Daarom, is het een vrijheid, om in Zijn Waarheid te mogen wandelen, Daar waar het Woord van de Bijbel ‘De brandede kaars’ is. Het heldere licht om de duisternis te ver-en te belichten waardoor de gelovigen de wederkomst in Yahoshua kunnen herkennen!

  2. Heel mooi omschreven omdat het echt zo is wat je schrijft…met ons licht en vertrouwen in god kunnen we heel veel bereiken. En juist in die voor ons misschien kleine overwinningen zit het geheim van een steeds groter wordend licht welke uiteindelijk de duisternis (duivel) verdrijft of steeds kleiner maakt.

    Wees niet bang en inderdaad alleen God geeft ons de kracht en het vertrouwen om het juiste te doen. Je weet wanneer je op de goede weg zit, als wat je hebt gedaan of doet vruchten afwerpt.

    Kijk maar naar alle “kleine” overwinningen die je tot nu toe met Gods kracht hebt neergezet en ga vanuit daar verder naar een volgende kleine stap naar het goede.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *