In de dagen van Noach

Wij zijn een uitverkoren geslacht, een Koninklijk Priesterschap (naar de orde van Melchizedek), een Heilige natie, een volk God ten eigendom. We zijn Zijn Zaad, Zijn DNA is in ons, Zijn Naam is in ons geschreven. De Heer zoekt een generatie, een overblijfsel van mensen, die rein en puur zijn. Een generatie die volmaakt en die niet vermengd is en in wie zijn DNA zuiver en puur is. De Bijbel leert dat we nu leven als in de dagen van Noach. In zijn tijd waren er hybriden, een tijd waarin de mens en de gevallen engelen zich vermengden met hun zaad en met hun demonische genetisch materiaal. De Heer waarschuwt voor vermenging van zaad. Zoals Daniel zegt dat klei (mens) en ijzer (technologie) niet vermengt en verbonden mag worden.

“Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” (Daniel 2:43)

Door deze demonische besmetting, deze genetische vermenging was de Heer genoodzaakt de aarde te oordelen met de zondvloed om dit corrupte vermengde zaad te vernietigen. Hij kon het niet laten gaan en het niet tolereren toen niet en nu niet.

We leven als in de dagen van Noach, ook deze dingen zullen in onze tijd zich herhalen maar de Heer geeft ons waarschuwingen.

God keurt vermenging van zaad af, “… Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig”. Leviticus 19:19.

Het mag niet ontheiligt worden door vermenging met verkeerd zaad. De Heer wil dat op de akker van ons hart geen tweeërlei zaad wordt aangetroffen, dat moet zuiver en onvermengd zijn en daar mag geen tweeslachtigheid zijn, dit is voor de Heer een gruwel.

De Bijbel roept ons op te vluchten uit Babylon, deze nieuwe wereldorde, uit deze corrupte systeem om aan de straf te ontsnappen.

“Ga uit van haar, Mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht ” (Op.18:4-5).

JP

3 gedachten over “In de dagen van Noach”

 1. Shalom
  Bedankt voor de vele artikelen die u schrijft. Ook voor de bovenstaande

  Klopt wel dat wat u schrijft dat Gods zonen met de gevallen engelen gingen mengen?
  Volgens mij is het geslacht van Set het geslacht van Gods zonen en is het nageslacht van Kaïn dat van de mensen.
  Uit de geslachtsregister van Kaïn lees je veelal de vleselijke kant. Tentenbouwers, koper ijzerbewerkers, kaïn bouwde een stad etc
  Genesis 4 17-24
  Vers 25 Seth geboren
  26 uit Seth werd Enos geboren en toen begon men de Naam van YHVH aan te roepen
  Daarna lees je het geslachtsregister van Adam
  Kaïn komt daarin niet voor
  Wel Seth en verder
  En overal staat eenvoudig:
  En … verwekte..en leefde daarna…jaar en stierf
  Niets over een beroep. Dit zijn mijn inziens de Zonen Gods, direct uit God geboren via Adam
  Kaïn is de mens!

  Althans zo zie ik het. Dus het nageslacht van Seth had niet mogen mengen met het goddeloze geslacht van Kaïn

  1. Dat is mooi gezegd. Mensen die vervuld zijn van de Heilige Geest niet vermengen de mensen met de aardse/vleselijke geest.

 2. Genesis 6: vers 1 tot 3: Nu geschiede het toen de mensen talrijk begonnen te worden, op de oppervlakte van de aardbodem en er dochters aan hen werden geboren. Dat de zonen van de ware God de dochters der mensen gingen gadeslaan en bemerkten dat zij mooi waren, en ze gingen zich vrouwen nemen, namelijk allen die zij verkozen. Daarna zei Jehovah God! Voorwaar, mijn geest zal niet voor onbepaalde tijd ten aanzien van de mens werkzaam zijn, omdat hij toch vlees is. Bijgevolg zullen zijn dagen honderd twintig jaar bedragen!
  Noach bouwden in die tijd de Ark, en ging toen de Ark binnen te samen met zijn gezin, en de dieren, mannetje, en wijfje, toen kwam de vloed, de aarde werd overspoeld door water.
  2 Petrus 3: vers 5 tot 7 zegt: Want overeenkomstig hun wens ontgaat dit feit hun aandacht, dat er door het woord van God van oudsher hemelen waren en een aarde compact staande uit het water en te midden van water, en door die middelen werd de toenmalige wereld vernietigd, toen ze door water werd overstroomd. Maar door het zelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard, en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *